MTA Támogatott Kutatócsoport

Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott kutatócsoport-pályázatán a 2017-től 2022-ig terjedő időszakra támogatást nyert a Vígh Éva, az Olasz Tanszék professzora vezette “Az antik irodalmi források reneszánsz kori recepciójának vizsgálata” nevű kutatócsoport is. A csoport munkájában a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék részéről kutatóként és a kutatások koordinátoraként Lázár István és Nagyillés János is részt vesz. A pályázat több fiatal kutatónak biztosít lehetőséget a szakmai munkára; az induláskor közülük kettőt  – Molnár Annamáriát, az Olasz Irodalom Doktori Program doktoranduszát, és Hajdú Attilát, aki az Ókortörténeti Doktori Iskola képzését végezte el – a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársként is alkalmaz. A fiatal kutatók csapatának állandó tagjai még betűrendben Gellérfi Gergő, Máté Ágnes és Petneházi Gábor. A kutatócsoport munkájában várhatóan részt vesz Szörényi László professzor és Lengyel Réka is.

A kutatócsoport terveivel kapcsolatban Vígh Éva professzor asszony a következőképpen fogalmaz: “Az antikvitás és reneszánsz rendkívül gazdag kapcsolatrendszerének kutatása terén az egyes részterületeken: klasszika-filológia, neolatin irodalom, italianisztika nemzetközileg is jelentős eredményeket felmutató kutatók, kutatócsoportok tevékenykednek, azonban olyan műhely, ahol a vonatkozó vizsgálatok szoros együttműködésben, szervezetten, világosan artikulált koncepció mentén folynának, jelenleg hazánkban nem található. Kutatócsoportunk az említett részterületek és kutatási irányok összehangolt vizsgálatát nemzetközi kutatásokkal is összekapcsolva valósítja meg tapasztalt kutatók koordinálásával és olyan fiatal kutatók bevonásával, akiknek rendkívül ígéretes munkái az irodalom- és kultúrtörténet e két korszakának kapcsolatához kötődnek. A kutatócsoportban folyó kutatások az európai hatástörténet vizsgálata mellett a több évszázados magyarországi recepció feltárásához is hozzájárulnak. A tervek szerint minden évben a korábbi időszak munkáját, eredményeit áttekintő, illetve a következő periódus feladatait kijelölő workshopokat tartunk a csoport tagjai számára, valamint a kutatócsoport tagjai rendszeresen részt vesznek bel- és külföldi konferenciákon, és a kutatás eredményeit e fórumokon, lehetőség szerint nyomtatott formában is közzé teszik. A kutatás természetéből következően a publikációk, fordítások, monográfiák megjelentetése az esetek többségében az ötéves periódus második felére várható, az egyes részkérdéseket tárgyaló szakmai konzultációk és konferenciák viszont már az első évtől folyamatosan a kutatócsoport munkájának eredményeit reprezentálják.”

A kutatócsoport tájékoztató felülete hamarosan elérhető lesz honlapunkon.

 

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT

 

(A fenti képen Sandro Botticelli Vénusz és Mars című képének egy részlete látható.)

Share This: