Hevesi Andrea: Protestáns homiletika vs. antik retorika

Közhelynek számít, hogy a reformáció megjelenésével éppen 500 évvel ezelőtt a népnyelvű istentisztelet és a prédikáció, a templomi éneklés “közelebb hozta” a vallást az emberekhez, teret nyitott a kegyesség személyesebb megéléséhez. Ez a megállapítás tovább árnyalható, ha körvonalazzuk azokat az egyházi retorikai eljárásokat, újításokat, amelyek a protestáns homiletika hozadékai. 2017. május 2-án kedden előadónk, Hevesi Andrea arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, a protestáns homiletikai szerzők milyen alapvető változtatásokat eszközöltek az antik retorikának a beszéd felépítésére, megszerkesztésére vonatkozó részein, s ezen újítások hogyan segítették a személyes kegyesség megélését.

A 45 perces előadás helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 3. emelet7-es tanterme (a Történeti Intézet folyosóján). Az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata, az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéke és az Eötvös Loránd Kollégium Quadrivium Műhelye előadásai nyilvánosak, nemcsak az egyetemi polgárokat várjuk, hanem minden kedves érdeklődőt. Az előadás facebook-eseménye itt található.

A fenti kép Anton von Werner Luther megvédi tanait a wormsi birodalmi gyűlésen (1877) című festménye

Share This: