Megjelent a Convivia Neolatina Hungarica második kötete

Örömmel adjuk hírül, hogy a napokban Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid, illetve tanszékünk oktatója, Kasza Péter szerkesztésében és a Lazi Kiadó gondozásában megjelent a Convivia Neolatina Hungarica 2., Scientiarum Miscellanea – Latin Nyelvű Tudományos Irodalom Magyarországon a 15-18. században című kötete. A sorozat a 2013-ban indult latin nyelvű tudományos irodalomnak szentelt, két évente megrendezett tudományos tanácskozás köteteit tartalmazza. A kötet tanulmányait nyújtó II. Neolatin Konferenciára 2015. november 5-7. között Szegeden került sor az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke valamint az MTA-ELTE HECE Lendület Kutatócsoport szervezésében. A tanácskozást a két évvel korábbihoz hasonlóan jelentős szakmai érdeklődés övezte, amit az is jelez, hogy a konferencia két és fél napja alatt több mint harminc előadás hangzott el a latin nyelvű tudományos irodalom tárgykörében.

A kötet az előadások alapján készült tanulmányok szerkesztett, a megfelelő tudományos apparátussal ellátott változatát tartalmazza. A kötet tanulmányainak témái legalább olyan színesek és szerteágazók, mint a konferencia tárgyául választott téma maga. A szerzők egy része a kora újkori, illetve 18. századi historiográfia műhelytitkaiba vezeti be az olvasót. Több írás foglalkozik a korban roppant népszerű asztrológiával, illetve asztronómiával, de található a kötetben orvostörténeti tanulmány, illetve ízelítőt kapunk a költészettanból éppúgy, mint a korban kialakuló politikatudományból, és nem marad említés nélkül a filológia és az etnográfia sem. Sokszínűségének köszönhetően a tanulmánykötet, melynek használatát névmutató is segíti, kiindulópontja lehet számos tudományterület koraújkori történetére vonatkozó kutatásoknak. A kötet tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.

Share This: