Czerovszki Mariann – Publikációk

Publikációk:

Tanulmány (idegen nyelvű)

Interpretationsmöglichkeiten einiger erneuerten dichterischen Kunstgriffe im Trist. 1,1 von Ovid. In: I. Tar., P. Mayer (Hrsg.): Klassizismus und Modernität (Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica XXX.). Szeged 2007, 145–148

Tanulmány (magyar nyelvű)

Adiectivum nascens – gondolatok az ókori grammatikák szófajtanáról. In: Studia Juvenalia in Honorem Emerici Tegyey Septuagenarii. (Tar Ibolya szerk.) Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archeologica, Suppl. IX. Szeged, Hungaria 2003, 5–10.

Az igazmondás határai: egy kétszer elmesélt történet tanulságai. In: Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. (Felföldi Sz. szerk.) Szeged 2005, 117-126.

Hérodotosz a narratív igazság nyomában. Elbeszélő szövegek narratív pszichológiai megközelítése. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. (Vass László, Galgóczi László szerk.) Szeged, JGYTF Kiadó 2006, 83–88.

Hierakologoi (társszerző: Kasza Péter, közlésre elfogadva; megjelenik a “Nem sűlyed az emberiség!” Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára c. tanulmánykötetben, főszerkesztő Jankovics József és Szabó G. Zoltán)

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet

Ezüstkori szöveggyűjtemény — bevezető tanulmányok és magyarázatok a Phaedrus- és Columella-szemelvényekhez. (előkészületben; megjelenik az OTKA támogatásával) (társszerzőként)

Előadások (válogatás)

– Énértelmezés és műértelmezés. Hogyan segítheti a narratív pszichológia a száműzött Ovidius költészetének a vizsgálatát? Előadás Az élő antikvitás c. VI. Magyar Ókortudományi Konferencián. Budapest, 2004. május 27-29.

– Ovidius-képek. Előadás a Szó/kép c. VII. Magyar Ókortudományi Konferencián. Debrecen, 2006. május 26-28.