Kasza Péter – Szakmai életrajz

Dr. Kasza Péter – PhD  docens, (PhD habil.)

 

Szakmai életrajz:

Születési hely és idő: Szeged, 1974. 11. 12.

Középiskolai tanulmányok:
1989–1993      Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged.

Egyetemi tanulmányok:
1993–1998  latin nyelv és irodalom tanári szak, József Attila Tudományegyetem (Szeged, 2000-től: Szegedi Tudományegyetem).

1993–2000      történelem tanári szak, Szegedi Tudományegyetem

1997–1999  Kelet-Európa története B minor szak, Szegedi Tudományegyetem

1997–1999  Magyarország története a XVIII–XX. században specializáció, Szegedi Tudományegyetem.

1998–1999      Universität Wien (Wintersemester)

2000-2003   PhD-tanulmányok, Szegedi Tudományegyetem (Szeged), Irodalomtudományi Doktori Iskola, Neolatin Irodalom alprogram

2006           doktori szigorlat; tárgy: Humanista történetírás, jeles eredménnyel.

Diplomák, tudományos fokozatok:
1999  latin nyelv és irodalom szakos tanári diploma (minősítés: kitüntetéses); szakdolgozat témája: Brodarics István és Piotr Tomicki levelezése

2000  történelem szakos tanári diploma (minősítés: kiváló); szakdolgozat témája: A szlovák-magyar lakosságcsere sajtóvisszhangja

2000  Kelet-Európa története B minor szak bölcsész diploma; szakdolgozat témája: A szudétanémet szociáldemokrata emigráció politikája 1938–1943

2008  PhD fokozat, Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Neolatin Irodalom alprogram; védés minősítése: „summa cum laude”. Disszertáció: „Mert látom, hogy néhányan […] az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek…” Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben (témavezető: Prof. Dr. Szörényi László).

2015 Habilitáció, Miskolci Egyetem, irodalomtudományok tudományágban. Tudományos előadás címe: Egy elveszett kiadás nyomában. – Brodarics Historiájának első kiadásáról; Tantárgyi előadás címe: Cuspinianus Oratiójának magyar visszhangja az újabb adatok tükrében

Kutatói tevékenység, ösztöndíjak:
1996                      nyári egyetem Semmeringben (Ausztria) az Institut für den Donauraum und Mitteleuropa szervezésében

1997–1998          köztársasági ösztöndíj

2005 ápr.            CH-ösztöndíj Bécsben (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2007 már., jún.  Klebelsberg-ösztöndíj Rómában (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2007–2008       Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány egy éves kutatóösztöndíja (doktori disszertáció befejezése Brodarics István irodalmi tevékenységének témájában)

2008 ápr.           CH-ösztöndíj Bécsben (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2008 jún.           MÖB-ösztöndíj Zágrábban (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2009 okt.           Klebelsberg-ösztöndíj Münchenbe (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2008 júl.-dec.   Babits Mihály műfordítói ösztöndíj (Bethlen Farkas: Erdély története című művének IX-X. könyve lefordítására)

2009 jan.           CH-ösztöndíj Bécsben (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2009 máj.-jún.  MÖB-ösztöndíj Varsóban (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2009 júl.-szept.  Babits Mihály műfordítói ösztöndíj (Bethlen Farkas: Erdély története című művének XI. könyve lefordítására)

2009–2011           MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (Brodarics István levelezésének kritikai kiadása)

2010 ápr.               Klebelsberg-ösztöndíj Rómába (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2010 aug.               OeAD-ösztöndíj Bécs (kutatás Brodarics István levelezésének kritikai kiadásához)

2012 jún.-júl.        CH-ösztöndíj Bécs (kutatás a Brodarics-monográfia megírásához)

2012–2014            MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István élete és működése – Monográfia)

2013 máj.               CH-ösztöndíj Bécs (kutatás a Brodarics-monográfia megírásához)

2014 jún.                OeAD-ösztöndíj, Bécs (kutatás a Brodarics-monográfia megírásához)

2015 ápr.                Campus Hungary rövid kutatói ösztöndíj, Split

2015 júl.                  CH-ösztöndíj Bécs (kutatás Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum Decades című műve V. decasa kiadásának előkészületeihez)

2016 jan.                 OeAD-ösztöndíj, Bécs (kutatás Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum Decades című műve V. decasa kiadásának előkészületeihez)

2016 máj. 9-14.      Erasmus+ oktatói mobilitás (Siauliai Egyetem, Litvánia)

2016 júl.                  CH-ösztöndíj Bécs (kutatás Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum Decades című műve V. decasa kiadásának előkészületeihez)

2016-2020              Buda oppugnata – Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve – kutatási projekt az NKFIH-támogatásával

Konferencia-előadások:

2016
Humanista történetírók – katolikus főpapok a 16. századi Magyar Királyságban – Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Pécs, 2016. szeptember 15–16. (felkért előadó)

Buda elestének visszhangja és kortárs forrásai „Buda oppugnata”: 1541 – egy korszakhatár a magyar történelemben. A BTM Vármúzeuma, az MTA BTK Történettudományi Intézete és a SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke közös konferenciája Buda török kézre kerülésének 475. évi évfordulója alkalmából. BTM, Vármúzeum, Gótikus terem, 2016. augusztus 29. (felkért előadó)

Brodarics István. Pártváltó diplomata és egyházi méltóság két király között. – Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései I. Zamárdi, 2016. augusztus 15–17. Rendezők: Magyar Történelmi Társulat (MTT) Országos Elnöksége, Dél-dunántúli Csoportja (DDCs), Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), Kronosz Kiadó (Pécs) (felkért előadó)

Two lifes of Tranquillus Andronicus’ speech from 1541. COLLOQVIVM MARVLIANVM XXVI, Challenges in the textual criticism of the Croatian literary heritage, – Marulianum, Split, 2016. április 22–23. (előadó)

2015
Irtanak pedig akkor esztendő számának 1541-et” Isthvánffi Miklós Buda elestéről – Istvánffy Miklós emlékkonferencia, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. december 1. (felkért előadó)

On the Track of an Edition. New Theory to the Birth of Stephanus Brodericus’ Historia verissima. Sapiens ubique civis. PhD Student Conference in Classical Studies. Szeged, 2015. augusztus 26–28. Plenáris előadó + szekcióelnök (Ancient Tragedy)

Camerarius und die Türkenfrage – Camerarius Polyhistor. 17. Neulateinisches Symposium, Würzburg, 2015. július 2–4.

Network of a Humanist. Problems and Opportunities in Reconstructing Brodericus’Network. COLLOQVIVM MARVLIANVM XXIV, The Heritage of Classical Antiquity in Renaissance Texts, – Marulianum, Split, 2015. április 20–21. (előadó és szekcióelnök)

2014
On the Track of an Edition. New Sources to the Birth of Stephanus Brodericus’ Historiaverissima. COLLOQVIVM MARVLIANVM XXIV, The Heritage of Classical Antiquity in Renaissance Texts, – Marulianum, Split, 2014. április 23–24.

2013
Cuspinians Oratio protreptica und ihr Echo in Ungarn. 15. Neulateinisches Symposium Neo-Latina. „Würzburger Humanismus“ Würzburg, 2013. július 11–13.

Újabb szempontok Brodarics Historia verissimájának keletkezéséhez  – „Történetírás Magyarországon a kora újkorban – Kosáry Domokos emlékkonferencia”.MTA BTK TTI, Budapest, 2013. június 4. (meghívott előadó)

Lupus in elegia. About the literary context of Michael Wrantius’ Querelae – COLLOQVIVM MARVLIANVM XXIII, The Heritage of Classical Antiquity in Renaissance Texts, – Marulianum, Split, 2013. április 19­–20.

2012
Stephanus Brodericus and his Slavonian-Zagreb roots – Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánszban, Zágráb, 2012 november 21–23. (meghívott előadó)

„Pulchre convenit improbis cinaedis”- Über die Gedichte des schlesischen Humanisten Georg von Logau (Georgius Logus)  – A Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) XV. konferenciája Münster, 2012. augusztus 5–11.

Parergi philosofici speculum. Henricus Nollius hermetisch-rosenkreuzerischer Roman – The Neo-Latin Novel in Its Time. 14th Neo-Latin Symposium Freiburg, 2012. június 29–30.

Szapolyai és Lengyelország – Szapolyai-műhelykonferencia, MTA BTK TTI, Budapest, 2012. május 15. (meghívott előadó)

2010
„Humanista levelek vagy egy humanista levelei? Brodarics István levelezéséről.”  – Szolgálatomat írom kegyelmednek. Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Körmend, 2010. május 26–29

2009
„Remarks to the biography of Istvan Brodarics”  – Humanizam i renesansa u Koprivnici i Podravini/Humanism and Renaissance in Koprivnica and Podravina (Drava valley region), Tudományos konferencia, Kapronca, 2009. november. 15. (meghívott előadó)

„Brodarics István: Pécs patronáltja? Pécs patrónusa?” Egyházi műveltség a régi Magyarországon. Tudományos konferencia, Pécs, 2009. június 36.

2006
Boulevardpresse – Redekunst – Geschichtsschreibung. Eine Theorie über die Entstehungsgeschichte der Historia verissima von Stephanus Brodericus . A Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) XIII. konferenciája, Budapesten, 2006 augusztus 6–12.

2005
Humanista válaszúton. Brodarics István Habsburg Mária udvarában. „Habsburg Mária Mohács özvegye”. Nemzetközi konferencia Habsburg Mária születésének 500. évfordulója alkalmából, Budapest, 2005 október

The Problems of the Edition of Brodarics-Correspondence . Előadás Krakkóban a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) Polonisztikai Intézetében, 2005 július

 2003
A tankölteménytől a szaktudományig. Jezsuita tanköltemények tudományos értékei. A Magyar Neolatin Társaság konferenciája, Debrecen, 2003 november

Vom Lehrgedicht bis zur Wissenschaft. Der wissenschaftliche Wert jesuitischer Lehrgedichte . A Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) XII. konferenciája, Bonn, 2003 augusztus

1998
Nádasdy Tamás és Brodarics István levelezése. Emlékkonferencia Nádasdy Tamás születésének 500. évfordulója alkalmából, Sárvár, 1998. szeptember 10–11.

Tudományos testületi tagság:
International Association for Neo-Latin Studies (2003-)
Magyar Neolatin Társaság (2003-)
Magyar Történelmi Társulat (2009-)
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum szerkesztőségi tag (2014-)

Konferencia-szervezés:
I. Neolatin konferencia. Humanista történetírás a XV–XVII. században – A XVIII. század magyarországi irodalma. Szeged, 2013. november 7–9.

II. Neolatin konferencia. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. Szeged, 2015. november 5–7.

„Buda oppugnata”: 1541 – egy korszakhatár a magyar történelemben. A BTM Vármúzeuma, az MTA BTK Történettudományi Intézete és a SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke közös konferenciája Buda török kézre kerülésének 475. évi évfordulója alkalmából. BTM, Vármúzeum, Gótikus terem, 2016. augusztus 29.

Kitüntetések:
2002    Makó város elismerő oklevele tartósan magas színvonalú pedagógiai munkájáért

Oktatói tevékenység:
1999–2000      főállású gimnáziumi tanár Makó, Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium (latin nyelv)

2000–2003     óraadó tanár Makó, Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium (latin nyelv)

2003–2009     egyetemi tanársegéd (SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Neolatin Tanszéki Csoport)

2009–2016      adjunktus (SZTE, Klasszika Filológiai és Neolatin Tanszék)

2016–                habilitált egyetemi docens (SZTE, Klasszika Filológiai és Neolatin Tanszék)

Oktatott tárgyak:

Előadások:

 • Ókori keleti történelem (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak) (2009-2013)
 • Görög-római történelem (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak) (2009-2013)
 • Görög történelem (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak, osztatlan latintanár képzés) (2013-2014)
 • Római történelem (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak, osztatlan latintanár képzés) (2014-)
 • Bevezetés a klasszika-filológiába (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak, osztatlan latintanár képzés) (2013-
 • Bevezetés a neolatin filológiába (2007-)
 • Ókori írások (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak) (2009-)
 • Antik irodalom (magyar szakos levelező képzés) (2007-2013)
 • Az olasz kultúra antik gyökerei (olasz szak) (2002-2003)
 • Reneszánsz és kora újkori történelem (neolatin speciális képzés) (2004-2008)

Szemináriumok:

 • Caesar-szövegolvasás (2010-
 • Sallustius-szövegolvasás (2014-)
 • Plautus és Terentius-szövegolvasás (2014-)
 • Középkori krónikák (Anonymus, Képes Krónika, Thuróczy-krónika) (2012-)
 • Neolatin szövegolvasás (Pray György, Poggio Bracciolini, Erasmus, Brodarics, Jovius, Camerarius, Georgius Logus, humanista történetírók, humanista levelek) (2001-
 • Plautustól Petroniusig. Szemelvények a római irodalomból (magyar szak BA) (2006-2008
 • Antik kacaj. Szemelvények a görög-római szatirikus irodalomból (magyar szak BA) (2008-2010)
 • Mítoszok nyomában. Oidipusz és a thébai mondakör (magyar szak BA) (2009-2010)
 • „Egy rém rendes család” Az Atreidák a görög drámairodalomban (magyar szak BA) (2011-2012)
 • Tragédia, vígjáték, regény (magyar szak BA) (2012)
 • Latin nyelvi kurzusok kezdő, középhaladó és haladó szinten (latin alapszakos, történelem, olasz szakos, valamint régi magyar irodalom és művelődéstörténet speciális képzésben tanuló hallgatóknak) (2002-)
 • Medizinisches Latein (latin nyelv orvostanhallgatóknak német nyelven) (2015-)
 • Latin paleográfia (2004-)
 • Pannónia kultúrája (klasszika-filológia MA és latin tanári MA szakos hallgatók) (2009-
 • Műhelyszeminárium PhD hallgatók számára (2006-)

Témavezetés:

Szakdolgozók:

2009
Palotás György: A narrativitás, mint propagandaeszköz Iulius Caesar történeti munkáiban

2010
Katona Viktória: Az antik irodalom recepciója Steven Saylor Venus kezében című regényében

2011
Bálint Ágnes: Caesar ellenségképe a De bello Gallico című művében

Takács Nikoletta: Eteoklész és Polüneikész testvérviszálya az ókori görög drámákban

Tampu Christian: Hittérítők tevékenysége a moldvai katolikusok körében a  XVII. században. Marcus Bandinus, a moldvai katolikusok vándorapostola

Tóth Sándor Máté: Laudon tábornagy és Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete Hödl Joachim  latin disztiochonjaiban

2012
Molnár Annamária: „Laudabunt alios alii, mea Musa Dobones, Concine, qui studiis consuluere meis.” Csabai Mátyás Dobó-panegyricusai

2014
Csapó Fanni: „Akár békét hoz, akár háborút” Ludovico Gritti tündöklése és bukása egy kevésbé ismert forrás tükrében.

Lukács Anikó: Agamemnón három arca – egy legenda szerepváltozatai

2015
Nehéz Nikoletta: Hagymássy Bálint, a Szatmári-kör költője

2016
Pesti Gábor: Obsidio Budae

Opponensi tevékenység:

2009
Rábai Krisztina Szemelvények Jagelló Zsigmond herceg számadásaiból (1504-1506)

Hudák Ágnes: Erasmus nőkről alkotott képe a Colloquia familiaria alapján

2010
Mészáros Orsolya Reditus ad initia

2011
Boczkó Ágnes Pannónia provincia katonai igazgatása

Balogh Attila Horatius Kr. e. 45. után

Sárközi Vanda Phaedra személyiségábrázolása a szerelem hatására ovidiusi megközelítésben

2013
Sörös Erzsébet Borbála Egy XVI. századi elogium: Verancsics Antal Batthyány Orbánról

2014
Szalay P. Csongor: A mükénéi hérószok óriástermetének valóságalapja

 2016
Gyuriczáné Boczkó Ágnes: Pannonia mindennapjai

Doktori témavezetés:
Palotás György (2012–2015): Verancsics Mihály és a Szapolyai-kori politikai költészet

Sörös Erzsébet Borbála (2013–2016): Caspar Ursinus Velius, udvari költő és történetíró

Doktori eljárások:
Szigorlati bizottsági tag: SZTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011 (Kovács Zsuzsanna)

Védési bizottsági tag: SZTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013 (Bíró Csilla)

Opponens védési bizottságban: SZTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013 (Lengyel Réka)

Tehetséggondozás:

SEC-konferencia (Piliscsaba, 2016. október 28.)
Csapó Fanni, előadás címe: Erhard Schön metszete, mint hiteles képi tudósítás Buda 1541-es ostromáról? (témavezető)

Zsótér Szabolcs, előadás címe: Alvilági leszámolás: Tranquillus Andronicus Dialogus Syllájának értelmezése (témavezető)

Fikon (Fiatal Kutatók Konferenciája)
Debrecen, 2015. november 26–27, Csapó Fanni, előadás címe: Oratio Francisci Frangepani, 1541. Egy törökellenes beszéd értelmezési lehetőségei (témavezető)

SEC-konferencia
Budapest, 2014. május 3., Csapó Fanni, előadás címe: Gritti halála Augustino Museo naplójának tükrében (témavezető)

 Atelier doctoral
L’humanisme entre manuscrit et imprimé, Róma, 2013. augusztus 6–9.,  Atelier doctoral Nemzetközi workshop doktoranduszok részére az Ecole Française de Rome szervezésében. (meghívott előadó: Lupus in elegia. About the literary context of Michael Wrantius’ Querelae

 SUC-konferenciák
Sapiens ubique civis. PhD Student Conference in Classical Studies. Szeged, 2013, 2014, 2015, 2016 (szekcióelnöklés)

OTDK:

2013
Sörös Erzsébet Borbála: Egy köpönyegforgató portréja. Adalékok Batthyány Orbán életéhez egy ismeretlen Verancsics-kézirat alapján

 2015
Zsűritag a Humán Tudományi (bölcsész) Szekció Kora újkori tagozatában

 2017
Csapó Fanni: Képriport Buda 1541-es ostromáról? Erhard Schön metszete mint történelmi forrás

Zsótér Szabolcs: Alvilági párbaj: Tranquillus Andronicus Dialogus Syllája

 Középiskolás tehetséggondozás:
Horváth István Károly országos ókortudományi és latin nyelvi verseny (2003­– ) (szervező)

XVII. Kárpát-medencei honismereti verseny. Várostromok Magyarországon a török időkben. Szabadka, 2012. november 10. (zsűritagság)

Az ókor kultúrája tehetséggondozó program az Oktatásért Közalapítvány támogatásával 2010–2011-es tanév (NTP-OKA-XII-014; NTP-TV-16) (szervező, kapcsolattartó, előadó)

Tudományos ismeretterjesztés:
Valami Brodarics. Egy humanista történetíró Mohácsról. Szeged, 2012. november 13. –  Tudomány-napi előadás, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Egy krónika krónikája. Brodarics István a mohácsi csatáról, Szeged, 2013. július 19. – Nándorfehérvári emléknapok

Egy krónika krónikája. Brodarics István a mohácsi csatáról, Szabadka, 2013. augusztus 5. Tanári továbbképzés az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében

Holttest a patakban. II. Lajos rejtélyes halála és még rejtélyesebb temetése. Orosháza, 2014. április 4. Tehetségnap

Holttest a patakban. II. Lajos rejtélyes halála és még rejtélyesebb temetése. Budapest, 2015. augusztus 29. „Nekünk mégis Mohács kell…” Szimpózium a mohácsi csata évfordulóján a Budai Várban

Egy elveszett kiadás nyomában: Brodarics István Historia verissimája. Szeged, 2017. február 8. –  Meghívott előadó, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részvétel képzési programok kidolgozásában:
Neolatin minor szakirány (Ókori nyelvek és kultúrák alapszak) (hálóterv kidolgozásának koordinálása)

Antik örökség szakirány (Klasszika-filológia mesterszak) (hálóterv kidolgozásának koordinálása)

3 éves PhD kredites képzés – Neolatin irodalom alprogram (SZTE Irodalomtudományi doktori iskola) (hálóterv kidolgozásának koordinálása)

Osztatlan latintanár képzés (SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék) (részvétel a hálóterv kidolgozásában)

4 éves PhD-képzés – Neolatin irodalom alprogram (SZTE Irodalomtudományi doktori iskola) (hálóterv kidolgozásának koordinálása) (2016)

Nyelvtudás:
Latin:              Kitüntetéses egyetemi diploma (1998)

Német:            ÖSD Oberstufe Deutsch (C1) (2012)
Angol:             Cambridge-nyelvizsga CAE (Certificate in Advanced English) (2004)

Családi helyzete: nős, két gyermek apja