Lázár István – Szakmai életrajz

Dr. Lázár István – PhD docens, (PhD habil.)

 

Szakmai életrajz:

Egyetemi tanulmányok:
1981–86 JATE BTK nappali tagozat magyar-latin-régi magyar irodalom és irodalomelmélet speciális képzés.

Diplomák, tudományos fokozatok:
1986 diploma

1988–1990 JATE levelező tagozat filozófia kiegészítő szak

1990 filozófia kieg. szak diploma

1992 Dr. Univ. fokozat megszerzése (régi magyar irodalom és irodalomelmélet tárgykörből)

2004 PhD fokozat megszerzése (Neolatin irodalom)

2005– SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin irodalom Alprogram (témafelelős)

2012 habilitált doktor (DE)

Oktatói, kutatói tevékenység, ösztöndíjak:
1986 tudományos segédmunkatárs (JATE Középkori Magyar Történeti Tanszék)

1986–1992 tanársegéd (JATE Klasszika-Filológiai Tanszék)

1992–1994 JATE BTK tudományos titkár

1992–1994 adjunktus (JATE Klasszika-Filológiai Tanszék – mellékállásban)

1994–1996 adjunktus (JATE Klasszika Filológiai Tanszék – főállásban)

1997–2005 adjunktus (JATE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, később Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Neolatin Filológiai Tanszéki Csoport)

2005– tanszéki munkatárs (SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Neolatin Filológiai Tanszéki Csoport)

2006 docens (SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Neolatin Filológiai Tanszéki Csoport)

2008–2010 mb. tszv. docens (SZTE Klasszika-Filológiai Tanszék)

2010–2013 tszv. docens (SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék)

2013–     docens (SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék)

Konferenciák-tanulmányutak:
1982– az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Barokk Kutatócsoportja és az Egyetemek által évente szervezett régi magyar irodalommal foglalkozó ülésszakok (előadás: 1996)

1986 részvétel a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság bécsi kongresszusán

1991 Huszti József Emlékülés a JATE-n (előadás tartása)

1991 részvétel a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság szegedi kongresszusán

1992 2 x 1 hét tanulmányút Rómában (levéltári kutatások az Archivio Vaticano-ban)

1992 1 hónap tanulmányút Ascoli Picenoban (Bonfini-kutatás)

1996 a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság római kongresszusa (előadás)

1996 konferencia a Római Magyar Akadémia és a Maceratai Egyetem szervezésében, a jezsuita rend történetéről (előadás)

1998 konferencia a Cini Alapítvány szervezésében, Velence (előadás)

2002 Janus Pannonius konferencia Ferrarában (előadás)

2002 Lombardia és Magyarország. Konferencia a milánói Universitá Cattolica szervezésében (előadás)

2003 A Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) konferenciája (előadás)

2004 A nemzetközi Petrarca-év tiszteletére rendezett konferencia. Piliscsaba (előadás)

2004 Nemzetközi Petrarca-konferencia. Varsó (előadás)

2004 Petrarca és az egyházatyák c. konferencia. Arezzo.

2004 L. B. Alberti emlékkonferencia. Firenze.

2005 Olasz-magyar kapcsolatok a humanizmus korában – nemzetközi konferencia. Budapest (előadás)

2005 Az IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) XIII. világkonferenciájának (2006. Budapest-Szeged) előkonferenciája. Debrecen.

2005 november A neolatin kutatás Magyarországon – konferencia a Római Magyar Akadémián (előadás)

2006 Az IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) XIII. világkonferencia. Budapest (előadás)

2006 A Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság konferenciája. Szeged (előadás)

2008 az Universitá degli Studi di Napoli „l’Orientale” által szervezett Mattia Corvino e il Rinascimento Italiano c. konferencia (előadás)

2009 Az IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) XIV. világkonferenciája. Uppsala (előadás)

2009 A Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság konferenciája. Debrecen (előadás)

2010 A szép és mindenkori környezete. Konferencia a tudomány napja tiszteletére. Debrecen (előadás)

2012 Az IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) XV. világkonferenciája. Münster (előadás)

2013 „Summa divinitas cuius religioni liberis mentibus obsequimur.” Konferencia a Milánói Edictum kibocsátásának 1700. évfordulója alkalmából. Debrecen (előadás)

2013 A velünk élő antik és keresztény erények. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából. Debrecen (előadás)

2014 Nunquam autores, semper interpretes – A magyarországi fordításirodalom a 18. században. Miskolc (előadás)

2014 Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolkodásban. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából. Debrecen (előadás)

2015 A bűn pogány és keresztény fogalomrendszere. Tudományos konferencia. Debrecen (előadás)

2015 Convegno transnazionele di studi storici Italia-Ungheria. Montalto delle Marche – Olaszország (előadás)

2015 Az IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) XVI. világkonferenciája. Bécs (előadás)

2015 Fény. Magyarázat és szimbólum az európai kultúrában és tudományban. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából. Debrecen (előadás)

2016 XII. Magyar Ókortudományi Konferencia. Debrecen (előadás)

Tudományos testületi tagság:
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – tag

IANLS (Nemzetközi Neolatin Társaság) – tag
Magyar Neolatin Társaság – tag, főtitkár 2001–2012. Jelenleg: elnökhelyettes.

Részvétel PhD disszertációk értékelésében (opponensként):
Czerovszki Mariann: „…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben. (2008)

Dalloul Zaynab: Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor (2009)

Kovács Zsuzsa: Szent Vilma magyar királyné legendája. (2011)

Lengyel Réka: Petrarca, a lélekvezető (2012)

Bíró Csilla: Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke kommentárjában (2013)

Részvétel habilitációs eljárásban:
Vitekné Balogh Piroska: Teória és medialitás. A latinitas használati módjai a humán tudásközvetítésben a 18. század végi Magyarországon.(2015)