Mayer Péter – Publikációk

Dr. Mayer Péter – PhD  docens, (PhD habil.)

 

Publikációk:

Könyv:

 • A líra születése: a korai görög iamboszköltészet. (Apollo Könyvtár) Akadémiai Kiadó: Budapest 2009, 274 p.

Tanulmány (idegen nyelvű):

 • Tithonos und seine „unsterbliche Gattin” in dem alt-neuen Sappho-Gedicht (58,11–22V; P. Köln 21351+21376 vv. 9-20). Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie (Stuttgart) 141, 2013, 218-223
 • Mater semper certa est? – Herkunftsprobleme eines Dichters und einer Gattung im neuen Archilochos-Kommentar (P. Oxy. 4952). (várható megjelenés: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Köln)
 • Aristoteles über das Wort ‘iambeion’ und über die Anfänge des Iambos (Poet. 1448b,30-32 – eine Pseudo-Etymologie?). Wiener Humanistische Blätter (Wien) 49 (2008) 19–27
 • Überlegungen zum Vortragskontext und zur Aussage der »Plataia-Elegie« des Simonides (frr. 10–18 W 2). Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie (Stuttgart) 135 (2007) 373–388
 • Krieg aus Versehen? – Zur Funktion und Aussage der Telephos-Geschichte im neuen Archilochos (P. Oxy. 4708, fr. 1). Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Köln) 157 (2006) 15–18
 • Der Mann, das Mädchen und der Dichter – Zur Frage der Absicht dreier Personen: eine Verführungsgeschichte (Archil. 196a W2). Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis (Debrecen) 42 (2006) 5–20

Tanulmány (magyar nyelvű):

 • Mater semper certa est? – Költői és műfaji származásproblémák egy új papiruszon (P. Oxy. 4952). Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 56, 2012, 107–115
 • Egy iambosi csábítástörténet margójára (Archil. 23 W). Acta Antiqua et Archaeologica. (Supplementum 11.) Szeged 2010, 177–181
 • Tithónos és „halhatatlan hitvese” a régi-új Sapphó-töredékben (58,11–22V; P. Köln 21351+21376 vv. 9-20). In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. (Agatha XXIV.) Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2010, 111–116
 • Gondolatok egy rhipsaspis-költeményről (Adesp. iamb 38 W). In: Déri Balázs (szerk.), Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Budapest 2008, 131–136
 • Archilochos első kölni epódosa (196a W2) költői támadás vagy dicséret? Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 51/1 (2007) 1–14
 • Háború tévedésből – egy ’új’ Arkhilokhosz-töredék tanulságai (P. Oxy. 4708, fr. 1). Ókor (Budapest) 6/1–2 (2007) 31–34
 • Gondolatok Simónidés Plataia-elégiájának előadásáról és üzenetéről. Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 50 (2006) 5–18
 • Aristotelés az iambeion és az iambosköltészet eredetéről. (Poet. 1448b,30-32 egy áletimológia?). Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 49 (2005) 229–234
 • Archilochus historicus. Új forrás Archilochos költészetének kései utóéletéhez? In: Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. (szerk. Felföldi Sz.), Szeged 2005, 233–236
 • “Kettő ellen Héraklés is hiába küzd” Megjegyzések Archilochos Déianeira-elbeszéléséhez (286-288 W). Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii. AUSz Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged), Suppl. IX. (2003) 29–33
 • Simónidés perzsa háborús elégiái egy évtized kutatásának tükrében. Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 45 (2001) 279–300

Egyéb cikkek és közlemények (recenzió, ismertetés, híradás stb.):

 • Beszámoló a 8. Magyar Ókortudományi Konferenciáról (Szeged, 2008. május 22-25.) Antik Tanulmányok 53 (2009) (társszerző: Adorjáni Zsolt)
 • Parker V., Untersuchungen zum Lelantischen Krieg und verwandten Problemen der frühgriechischen Geschichte. Stuttgart: Steiner 1997, 189 p. (Historia Einzelschriften 108). Antik Tanulmányok (Akadémiai Kiadó: Budapest) 46 (2002) 1–2, 287–296

Fordítás:

 • Ritoók Zsigmond: A Peisistratos-hagyomány és a homérosi szövegek kanonizációja. In: Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok. Osiris Kiadó: Budapest 2009, 76–93
 • E. Bornemann-E. Risch: Görög nyelvtan (ford. Mayer Péter): Lexika Kiadó, Székesfehérvár 1999, 367 o.
 • Szöveggyűjtemény az Augustus-korhoz (szerk. Tar Ibolya, ford. Hamar I., Lázár I. D., Mayer P., Tar I., Wojtilla Gy.): JATE Press, Szeged 1998
  fordított részek:
 1. Laudatio Turiae (65–67. o.)
 2. Cassius Dio: Hist. Rom. 51,2 (4-6 ); 51,21 (4); 52,14; 52,20-22; 52,42; 53,2 (5); 53,1; 53,11-17; 53,13 (2-3); 53,21 (1); 53,21 (3)-22 (1); 53,32 (2)-33 (1); 54,1; 54,2 (1-3); 54,10 (1-3, 5-6); 54,13-14; 54,16 (1-5); 54,25 (5-6); 54,26 (3-4, 8-9); 54,35 (1); 55,2 (5-6); 55,3 (1-2); 56,10 (passim)
 3. Gaius: Institutiones 1,42-46; 2,239 (62. o.)
 4. Iustinianus: Institutiones 4,18,2-3; 4,18,8-11 (63-64. o.)
 5. Iustinianus: Digesta 4,4,37 (ap. Tryphonius: Disputationes 371) (64. o.)
 6. Ulpianus: Epitome 13-14 (64. o.)

Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában:

 • Fikció és propaganda az antikvitásban. Előadások a 8. Magyar Ókortudományi Konferencián (Szeged, 2008. május 22–25.). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum XI. 2010 (társszerkesztőként, előkészületben)
 • Klassizismus und Modernität. AUSz Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged) XXX. (2007) (társszerkesztőként)
 • Studia Catulliana in memoriam Stephani Caroli Horváth (1931-1966). AUSz Acta Antiqua et Archaeologica (Szeged) XXIX. (2005) (társszerkesztőként)

Egyéb:
a) lektori munkák:

 • Csuszó Sándor, Kozma Géza, Lovrity Andrea: Történelem 9. [Tankönyv a gimnáziumok 9. osztálya számára.] Mozaik Kiadó: Szeged 2012
 • Bolonyai G., Forró O., Kulin V.: Istenek beszélgetései. Görög nyelvkönyv. Budapest 2006
 • H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Methód élete, működése. Bevezetés a szláv kultúrtörténetbe. (3. átdolgozott kiadás.) Szeged 2003
 • Polybios történeti könyvei. I-II. kötet. (Muraközy Gy., Forisek etc. ford.) (Fontes historiae antiquae.) Máriabesnyő-Gödöllő 2002 (lektorálás: 7-9., 11-12. könyvek)
 • Piti F., A Constantinus-i adománylevél. Donatio Constantini – VIII. század. (Documenta Historica 19.) Szeged, 1995

b)  szakmai web tevékenység:

 • SZTE Klasszika-Filológiai Tanszék honlapja. (www.arts.u-szeged.hu/cla) (tartalmi szerkesztés és technikai kivitelezés)

Fontosabb előadások (válogatás):

 • Mitológiai hasonlatok a korai görög költészetben. (Eötvös Esték, Szeged 2012. május 15.)
 • »Iambiké idea« a melikus költészetben. Előadás az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén, Budapest 2012. február 17.
 • Mater semper certa est? – Költői és műfaji származásproblémák egy új papiruszon (P. Oxy. 4952). Előadás a 8. Magyar Ókortudományi Konferencián (Pécs, 2010. május 26–28.)
 • Előadói alkalom és értelmezés összefüggései a korai görög lírában (Esettanulmányok) (Előadás az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén, Budapest 2009. március 27.)
 • Háború tévedésből? Az új Archilochos-töredék (P.Oxy. 4708, fr. 1) tanulságai. VII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debrecen, 2006. május 26-28.)
 • Simónidés Plataia-elégiája. Konferencia a 70 éves Tegyey Imre köszöntésére. Szeged 2000 december