Mayer Péter – Szakmai életrajz

Dr. Mayer Péter – PhD  docens, (PhD habil.)

 

Szakmai életrajz:

Születési hely és idő: Esztergom, 1970.
Középiskolai tanulmányok: 1984-1988 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma.

Egyetemi tanulmányok:
1989-1994  latin nyelv és irodalom tanári szak, József Attila Tudományegyetem (Szeged, később: Szegedi Tudományegyetem).

1989-1995  történelem szak, József Attila Tudományegyetem (Szeged).

1993-1995  ógörög nyelv és irodalom szak, József Attila Tudományegyetem (Szeged).

1996-1999  PhD-tanulmányok, Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest), Ókortudományi doktori iskola

2001  doktori szigorlat, jeles eredménnyel.

Diplomák, tudományos fokozatok:
1994  latin nyelv és irodalom tanári diploma (minősítés: kiváló); szakdolgozat témája: Sidonius Apollinaris levélgyűjteménye.

1995  ógörög szakos bölcsész diploma (minősítés: kitüntetéses); szakdolgozat témája: az Archilochosra vonatkozó életrajzi hagyomány vizsgálata.

2000  történelem szakos bölcsész diploma (minősítés: jó); szakdolgozat témája: Simónidés perzsa háborús elégiáiái.

2004  PhD fokozat, Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest), Ókortudományi doktori iskola; védés minősítése: “summa cum laude”. Disszertáció: Tartalmi és formai sajátosságok a korai görög iambosköltészetben (témavezető: Prof. Dr. Ritoók Zsigmond akadémikus).

2013  habilitáció, Debreceni Tudományegyetem (habilitációs értekezés címe: Korai görög iambos-, elégia- és melos-szövegek interpretációs, szövegrekonstrukciós és utóéleti vizsgálata)

Oktatói, kutatói tevékenység, ösztöndíjak:
Hallgatóként a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológia Tanszék demonstrátora, valamint hallgatói irányítója a tanszéki Tudományos Diákkör munkájának.

1992  részvétel német nyelvtanári továbbképzésen, Universität Wien.

1994-től tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai Tanszékén.

1999 szept.-2000. dec.  DAAD kutatói ösztöndíj, Philipps Universität Marburg (Prof. Dr. Köves-Zulauf Tamás vezetése mellett).

2005. jan.-tól adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai Tanszékén; e minőségében rendszeres tanrendi előadásokat és szemináriumokat tart a klasszikus antikvitás tárgyában.

2008-2011  Bolyai János kutatási ösztöndíj

2008-tól az Eötvös Kollégium Quadrivium bölcsész szakkollégiumának oktatója

2008-tól az MTA Elnöke felkérésére tagként részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testületének munkájában

Tudományos testületi tagság:
Magyar Ókortudományi Társaság;
American Philological Assotiation;
Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song (Hollandia);
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete.

Családi helyzete: nős, három gyermek (Zita, Hanna, Katalin) édesapja.