Odrobina László – Publikációk

Dr. Odrobina László – PhD adjunktus

 

Publikációk:

Könyv

 • Le CTh 3,7,2 et les mariages mixtes, Róma, Institutum Patristicum Augustinianum. (megjelenés előtt)

Tanulmány (idegen nyelvű)

 • Ancora sul divieto dei matrimoni misti al concilio di Elvira, in I concili della cristianita occidentale (secoli III-V). XXX. Incontro di studiosi dell’antichita cristiana, Roma, 3-5 maggio 2001. Institutum Patristicum “Augustinianum”, Róma 2002, 581-588
 • La maxime: ” Unus testis nullus testis ” ou le témoignage de l’éveque au IVe siecle. Augustinianum 43 (2003) 41-62
 • Der Platz des Konzils von Kalchedon in der Reihe der Synodsdekrete über die Mischehen. In: Il ruolo delle religioni e delle chiese nella formazione delle societa in Europa e nel Nuovo Mondo (ed. István Eördögh), Szeged 2005, 91-101. (= forthcoming: Annuarium Historiae Conciliorum (Roma-Paderborn)
 • Adulterio, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 88-90
 • Amando di Bordeaux, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 225-226
 • Bordeaux, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 810-811
 • Celibato, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 976-978
 • Concubinato, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 1149-1150
 • Continentes, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 1171-1172
 • Digamia, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 1407-1409
 • Divorzio, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 1462-1465
 • Esuperio di Tolosa, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti 2006, 1781

További lexikon-címszavak megjelenés alatt

 • Filippo l’Arabo, Fornicazione, Incesto, Matrimonio (Teologia, Riti liturgici, Sposalizio), Matrimoni misti, Rodanio di Tolosa, Sponsa Christi, Tolosa, Vergine, Vigilanzio, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma (diretto da Angelo di Berardino) Genova – Milano, Casa Editrice Marietti

Tanulmány (magyar nyelvű)

 • Pogányok contra zsidók és eretnekek az elvirai zsinaton: a vallások közti diszkrimináció egy korai példája?. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, Szeged 2003 (Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica. Supplementum IX.), pp. 47-53
 • A sokféleségtől az egység felé – az intéstől a tiltásig: az ókori zsinatok vegyesházasságokat szabályozó rendelkezései. In: A Magyar Patrisztikai Társaság III. tudományos konferenciája az ókori kereszténységről. Kelet és Nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban, Kecskemét – Budapest (megjelenés alatt)

Szövegkiadás

 • Aurelius Augustinus, De catechizandis rudibus. Bevezetés, jegyzetek és a fordítás lektorálása, Agapé, Szeged 2001

Fordítás

 • Ricoeur P., Költészet és szimbolizmus (Poétique et symbolisme), SZHF Szeged 1994
 • A hit hirdetése a mai társadalomban I. (Proposer la foi dans la société actuelle – Document de la Conférence episcopale de France), Vigilia, Budapest 1998
 • Chenu M. D., Aquinói Tamás és a teológia (Saint Thomas d’Aquin et la théologie) – Szent István Társulat, Budapest 2000
 • Gnilka J., A názáreti Jézus (Jesus von Nasaret) – Szent István Társulat, Budapest, 2001
 • Deman Th., Szent Ágoston tanítása a keresztény erkölcsről (Le traitement scientifique de la morale chrétienne selon saint Augustin), Jel Kiadó, Budapest 2005

Előadás

 • Pagani contro guidei ed eretici al concilio di Elvira: discriminazione positiva o testo corrotto? (Pogányok kontra zsidók és eretnekek az elvirai zsinaton: pozitív diszkrimináció vagy szövegromlás?) Convegno Patristico (Incontro di studiosi dell’antichita cristiana), Istituto Patristico “Augustinianum”, Róma, 2001. május 4.
 • Az adulterium, a zsákbavarrás és a keresztény császárok. Konferencia az ókori kereszténységről, Kecskemét, 2001. június 22.
 • Ehebruch und falscher Zeuge in der Zeit von Konstantin. Oberseminar von Prof. Dr. Christoph Markschies, Universität Heidelberg (Németország), Evangelisch-Theologische Fakultät, 2001. július 13.
 • Il luogo del concilio di Calcedonia nel corso dei divieti di matrimonio misto. “A vallások és egyházak szerepe Európa és a Mediterráneum társadalmainak a kialakulásában”, Szeged, 2002. április 8-10.
 • Részvétel Prof. Dr. Yves-Noel Tonnerre által koordinált Séminaire de Recherche “La preuve en justice” ülésén, Maison des Sciences Humaines, Université d’Angers: 2002. január 28-február 2.
 • A sokféleségtől az egység felé – az intéstől a tiltásig: az ókori zsinatok vegyesházasságokat szabályozó rendelkezései. “Kelet és Nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban”, a Magyar Patrisztikai Társaság III. tudományos konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, Piarista Rendház 2003. június 26-29.

Egyéb (fordítások nyelvi lektorálása)

 • Sesboüé B., Krisztus pedagógiája (La pédagogie du Christ), Vigilia, 1998
 • Pannenberg W., Mi az ember? (Was ist der Mensch?), Egyházfórum, Budapest, 1998
 • Divizia A., A keresztény nevelő – ahogy azt Kalazancius elképzelte (L’educatore cristiano – secondo Giuseppe Calasanzio), Szepi-Súlypontok, Szeged, 1997
 • Gramignoli G., Kalazanci Szt. József és műve (Giuseppe Calasanzio e la sua opera), Szepi-Súlypontok, Szeged, 1997

Megjelenés alatt

 • Katolikus erkölcstan (La morale catholique), Jel Kiadó, Budapest