Odrobina László – Szakmai életrajz

Dr. Odrobina László – PhD adjunktus

 

Szakmai életrajz:

Tanulmányok:
1987–1991 Piarista Gimnázium, Kecskemét

1992–1998 SZTE, BTK francia-latin tanári, ógörög bölcsész szak

1992–1997 SZHF egyetemi szintű katolikus hittanár szak

1997–2000 Pontificia Universita Lateranense, Istituto Patristico “Augustinianum” (Pápai Lateráni Egyetem, “Augustinianum” Patrisztikus Intézet), Róma – patrisztikus tudományok

Diplomák:
Okleveles középiskolai tanár francia, latin és katolikus teológia szakokból

Ógörög szakos bölcsész

M. A. (Teológiai licenciátus) patrisztikus tudományokból

PhD védés: 2006. május 30. (Róma, Pontificia Universita Lateranense, Istituto Patristico “Augustinianum”)

Oktatási és tudományos tevékenységek:
1994. augusztus–1997. június: Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged (a latin és a francia nyelv tanára, kollégiumi nevelőtanár)

1994. szeptember–1997. június: JATE-BTK, Klasszika Filológia Tanszék: demonstrátor

1995. szeptember–1997. június: SZHF, Patrológia Tanszék: demonstrátor

1996. szeptember–: Szegedi Hittudományi Fõiskola, Ókeresztény irodalom és egyháztörténet Tanszék

1999. szeptember–2005. június: SZTE-BTK, Történeti Intézet, Európa és a Mediterráneum Egyház- és Vallástörténet kutatócsoport tagja

2000. szeptember 1–: SZTE-BTK, Klasszika Filológia Tanszék:

A Magyar Patrisztikus Társaság alapító és rendes tagja (2000-)

Ösztöndíjak:
1997-2002 Kirche in Not, Königstein (Németország), posztgraduális tanulmányokra (M.A. + PhD) patrisztikus tudományokból (ókeresztény történelem és irodalom) a római Pontificia Universita Lateranense, Istituto Patristico “Augustinianum”-ba

1997 Soros Alapítvány, egyszeri kiegészítő támogatás elnyert külföldi ösztöndíjhoz

1997 Faludi Ferenc Alapítvány, egyszeri kiegészítő támogatás elnyert külföldi ösztöndíjhoz

1997–2001 Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa, kedvezményes szállás

1998. július 1–31 Franciaország Szentszéki Nagykövetsége, francia nyelvtanfolyam (Institut Catholique, Párizs)

2000. augusztus 1–szeptember 27 Németország Szentszéki Nagykövetsége, német nyelvtanfolyam (Goethe Institut, Prien am Chiemsee)

2001. július 2–augusztus 31 Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Essen), kutatások az ókeresztény társadalom- és jogtörténet területén

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: borsista per le settimane di studio degli anni 2003 e 2005

Nyelvismeret:
francia, olasz, német, latin, ógörög (felsőfok: nyelvvizsgával vagy diplomával dokumentált nyelvtudás)
angol, spanyol (középfok: olvasás szintjén, nyelvvizsga-dokumentáció nélkül)