Szörényi László – Publikációk

Prof. Dr. Szörényi László – professor emeritus

 

Publikációk:

Magyar nyelvű kötetek

 • Hunok és jezsuiták (Amfipressz, 1993)
 • Múltaddal valamit kezdeni” (Magvető, JAK-füzetek, 1989)
 • (Szabó G. Zoltánnal együtt) Kis magyar retorika (Tankönyvkiadó, 1988; Helikon, 1997; Syllabux, 2016
 • Memoria Hungarorum (Balassi, 1996)
 • Hosszúlépés (Pesti Szalon, 1997, Syllabux, 2013: e-könyv, finn fordításban 2000)
 • Studia Hungarolatina (Kortárs, 1999)
 • Delfinárium (Észak-Magyarország Kiadó,1999, 2000, Helikon, 2010)
 • Philologica Hungarolatina (Kortárs, 2002)
 • „Álmaim is voltak, voltak…” (Akadémiai Kiadó, 2004)
 • Harmóniára teremtve, Tanulmányok Mátyás királyról (Lucidus Kiadó, 2009)
 • Újzélandot választottam ki új hazámul” (Kortárs, 2010)
 • Önfiloszhattyú (Balassi, 2010)
 • Petrarca Budapesten (Nap Kiadó, 2011; 2015.)
 • Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán (Kortárs, 2012)
 • Az Isonzó a Dunába ömlik (Nap Kiadó, 2013)
 • Hogyan él a múlt, Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán, az előszót írta Krasznahorkai László, Bp., Vigilia Kiadó, 2013, 130 (2).
 • „Már eleget éltünk?”, Tárcák és nyakalások (Magyar Esszék) (Nap Kiadó, 2014)
 • Utószó = Dante Alighieri, A virág, szonettek, fordította HÁRS Ernő, lektorálta, az utószót írta SZÖRÉNYI László, Bp., Magyar Napló.
 • Előszó = Petrarcha Ferenc, A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól, Székely László fordítása (1760–1762), (Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből), s. a. r., jegyz. BÍRÓ Csilla, LENGYEL Réka, MÁTÉ Ágnes, kísérőtanulmányok LENGYEL Réka, MÁTÉ ÁGNES, lektorálta SZÖRÉNYI László, Szeged, LAZI Könyvkiadó, 674, 7–11.
 • Nem olvastam hiába, Beszélgetések (Magyar Esszék), szerk. HAFNER Zoltán, Bp., Nap Kiadó, 2015, 217(7).
 • Latin és röhej, Tárcák és tanulmányok (Magyar Esszék), Bp., Nap Kiadó, 2015, 272.
 • A nagy, a várt, rettegett jövendő, Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról, szerk. Tóbiás Krisztián, Balatonfüred, Tempevölgy Könyvek 17., 2015, 172.
 • Bacchus kocsmája (Borozgató magyarok 1.), Bp., Kortárs, 2015, 215(5). – Ebből a bevezető tanulmány: Bor és irodalom (5–38.), a rá következő szövegválogatás: Irodalom és bor (39–213.), képszerk. TÜSKÉS Anna
 • A’ bohóság lánczsora, Tárcák és tanulmányok, Budapest, Nap Kiadó, 2016, 190 (2).

 

Szerkesztési tevékenység és összeállított kötetek

 • Faludi Ferenc: Téli éjszakák, Válogatás F. F. prózai műveiből, válogatta, sajtó alá rendezte és az Utószót írta Sz. L., az Előszót írta Rónay György, Magvető Kiadó, Budapest, (Magyar Tallózó), 463 [1], Utószó: »Kalauz Faludi Ferenc prózájához», 409-426, Jegyzetek, 427-462.
 • Verseghy értekezése a Káldi-féle bibliafordításról – In memoriam Verseghy Ferenc, 2, Emlékkönyv a Szolnokon 1982. december 3-án tartott tudományos ülésszak anyagából, szerk. Szurmay Ernő, Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
 • STEIN Aurél: Ázsia halott szívében, Válogatott írások, Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót és a jegyzeteket írta: Sz. L., Helikon Kiadó, Budapest, 1984; Helikon, 2004.
 • Somogyi Sándor: Gyulai és kortársai, Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből, válogatta és sajtó alá rendezte, valamint az Előszót írta Sz. L., Budapest, Akadémiai Kiadó, 541/1/, Előszó: »somogyi Sándor 1930-1969»
 • [Horváth Károllyal és Lukácsy sándorral együtt szerk.] »Ragyognak tettei,« Tanulmányok Vörösmartyról, [MTA Irodalomtudományi Intézet–Fejér Megyei Tanács], Székesfehérvár.
 • [Szabó G. Zoltánnal együtt szerk. Sz. L.] Emlékköny Vásárhelyi Miklós hetvenedik születésnapjára, I-III., Budapest (gépirat), 1987.
 • [Alexa Károllyal együtt szerk. Sz. L.]: »Tagjai vagyunk egymásnak«, A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai, Szépirodalmi Kiadó–Európa Alapítvány, Budapest, 1992.
 • Vergilius: Aeneis, Ford., előszó KARTAL Zsuzsa, lektorálás, utószó, jegyzetek: SZ. L., Budapest, Kozmosz Könyvek, 1987; Eötvös József Kiadó 1995. [2. kiadás] Utószó: 223-230; Jegyzetek: 215-222.)
 • Krúdy Gyula: Szent Margit – Mesemondás, Sajtó alá rendezte és az utószót írta: Sz.L. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1996; Szent István Társulat, 2005.
 • Szabó Dezső: Megered az eső, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, [Kísérő tanulmány: Sz. L. »Regénytöredék vagy töredékes regény?«]
 • Petrarca: herméneutika és írói személyiség, Helikon, 2004/ 1-2, 1-276.
 • [TAKÁCS Józseffel szerk. Sz. L.], Serta Jimmyaca, Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, Balassi Kiadó, Budapest, 2004, 347.
 • [ÁRMEÁN Ottiliával, KÜRTÖSI Katalinnal és ODORICS Ferenccel együtt szerk. Sz. L.] Serta Pacifica, Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004.
 • Camoenae Hungaricae (magyarországi idegennyelvű neolatin évkönyv) I. évf. 2004, Főszerk.: Szörényi László (ld. az előszót: Candido lectori salutem, 3).
 • Varietas Gentium, Communis Latinitas, A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai, szerk. SZÖRÉNYI László, LÁZÁR István Dávid, JATEPress, Szeged, 2008.

 

Idegen nyelven írott és szerkesztett kötetek

 • (Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, [angolul], MKKE, Budapest, 193, Postscript: 191-192.
 • (Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, [oroszul], MKKE Budapest, 217/3/, Ot redaktorov: 215-216.
 • (Kurucz Gyulával együtt) Hungaria litterata, Europae filia, Studien über die kulturellen Kontakte Ungarns zur Welt, MKKE, Budapest, 236/4/, – Postskriptum 233-234.
 • Arcades ambo, Saggi sulle relazioni letterarie italo-ungheresi e cultura neo-latina, Editore Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1999. („Danubiana, Collana dell’Accademia d’Ungheria”)
 • Pitkä viini, ford. Pasi Koste, Nastamuumio, Helsinki, 2000.
 • Fasti Hungariae, Studi sulla filologia neolatina e sulle relazioni italo-ungheresi, con un saggio introduttivo di Amedeo Quondam, (15-35) Roma, Lithos 2008, 406.
 • Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis, Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006, General Editor Rhoda Schnur, Edited By Joaquin Pascual Barea, Karl Enenkel, Amedeo Di Francesco, David Money, Colette Nativel, Howard B. Norland, László Szörényi (Medieval and Renaissance Texts and Studies, Volume 386), Tempe, Arizona, ACMRS (Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies), 2010, 865.
 • Created for Harmony, Studies and Essays on King Matthias, English translation Judith Pethő-Szirmai, Veronika Kniezsa, (Books on Minority Studies), Budapest, Lucidus Kiadó, 2012, 152.
 • Latinitas Hungarica, Łacina w kulturze węgierskiej, Koncepcja i wybór tekstów [szerkesztette és a szövegeket válogatta] Jerzy AXER i László SZÖRÉNYI, prełożyl z języka węgierskieg [magyarról fordította] Jerzy Snopek, Warszawa, Wydział Artes Liberales UW-Widawnictwo DiG, 2013, 520.