Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia) BA

Ókori nyelvek és kultúrák
(klasszika-filológia) alapképzés


Az Ókori nyelvek és kultúrák klasszika-filológia szakirány 6 féléves nappali alapképzési szak. A szak amellett, hogy az antik kultúra legfontosabb területein nyújt átfogó ismereteket és magas szintű latin illetve ógörög nyelvtudást biztosít, megismerteti hallgatóival a görög–latin kultúra európaira gyakorolt hatását és az európai kultúra alapjait is. Tanszékünk olyan szakembereket képez, akik jártasak a klasszikus görög és római kultúra fő területein, alaposan ismerik a görög és római vallást illetve mitológiát, a görög és római művészetet, az antik filozófiát és irodalmat, valamint Hellász és Róma történelmét.

A képzés során döntő fontosságú az ókori Róma nyelve, a latin elsajátítása, az első évben zajló intenzív nyelvi oktatásnak köszönhetően pedig, melynek eredményeként a hallgatók az év végére már képessé vállnak az antik szövegek önálló olvasására valamint kutatására, a képzést latin nyelvtudással illetve érettségivel nem rendelkezők is elkezdhetik. A képzés másik fő ága az ógörög, melynek minél alaposabb elsajátítását az első két félévben ugyancsak lehetővé tesszük.

A jól megalapozott nyelvismeret birtokában a képzés során lehetőség nyílik az ókori görög és római kultúra, a késő antik, középkori vagy újkori latinság tanulmányozására is. Hallgatóinkat az utóbbi korszakok alapos megismerésére is felkészítjük: mind az európai, mind a magyar kultúrában még mindig rengeteg feltáratlan terület van, amely csak e két nyelv, de elsősorban a latin ismeretében hozzáférhető.

Az Ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya felkészít az alapszakra épülő mesterszakra, ahol lehetőség nyílik a klasszika-filológiai képzettség ógörög vagy antik örökség specializációval kiegészített elmélyítésére, illetve a doktori tanulmányokra való felkészülésre is.

Diplomásaink a nálunk megszerzett tudást (természetesen a megfelelő speciális képzésekkel kiegészítve) múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban kamatoztathatják, valamint szakújságíróként és az idegenforgalom speciális ágaiban is elhelyezkedhetnek.


Jelentkezés:

A jelentkezés feltétele emelt szintű érettségi a felvételi tájékoztatóban megjelölt tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol, újgörög, arab, japán nyelv) valamelyikéből.

Nem feltétel a latin érettségi.


Hálótervek:

Klasszika-Filológia BA régi hálóterv (felmenő rendszerben a 2018/19-es tanévig érvényes)

Klasszika-Filológia BA új hálóterv (a 2016/17-es tanévtől érvényes)