Antik irodalmak és kultúrák tanulmányi program

Antik irodalmak és kultúrák tanulmányi program

(Irodalomtudományi Doktori Iskola)

 

A 2016/2017-es tanév őszén induló átalakult tanrendű, modernizált doktori képzésünk leendő hallgatóinak a következőt nyújtja. A minden év nyár elején a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának bizottsága előtt tartott felvételi során államilag finanszírozott és önköltséges képzésekre is be lehet kerülni. A felvételi bizottság a jelöltek általános irodalomtudományi, szakmai tájékozottságát vizsgálja, valamint kutatási terveikről kérdezi a jelölteket.

Az Antik irodalmak és kultúrák tanulmányi program magas szintű, felsőoktatásban szerzett jártasságot vár el leendő hallgatóitól latin és / vagy ógörög nyelvből, mely az adott nyelvekhez kötött témák kutatásához elengedhetetlen. A felvételin előny a korábbi kutatómunka (cikkek, konferencia-előadások, OTDK-részvétel és helyezés) és a felsőfokú nyelvvizsga.

Az új képzés szerkezete nagy vonalakban a következő. Az összesen 4 éves képzésben első 2 évének végén komplex vizsgát kell tenni, melyben a doktoranduszok részben a további kutatáshoz szükséges képességeikről és szaktudásukról tesznek bizonyságot, részben pedig a képzés második szakaszában folytatandó kutatási terveikről beszélnek. Az első két évben félévenként 3-3 kétórás doktori szemináriumon vesznek részt, melyek a filológiai képzettség elmélyítésén túl a doktori témájukhoz szükséges ismeretekre összpontosítanak egyénileg. Ezeken kívül a képzéssel párhuzamosan végzendő egyéni kutatómunkát is kreditáljuk.

A komplex vizsga a képzés általánosabb, diszciplináris részét lezárja. A doktorjelöltek a továbbiakban kutatásaikra, doktori dolgozatuk írására összpontosítanak, kreditjeik egy részét pedig a tanszéki oktatómunkában való részvétellel is megszerezhetik. A képzés támogatja a külföldi részképzést, a doktori téma külföldi szakértőivel való konzultációt valamint a publikációt és konferenciákon való részvételt is, adott esetben az utóbbiak finanszírozásában is szerepet vállal. A doktori iskolának hallgatók után nyújtott támogatást a képzésben részt vevők szakirodalmi ellátására és oktatására fordítja.