Neolatin irodalom doktori alprogram

Neolatin irodalom alprogram
(Irodalomtudományi Doktori Iskola)

 

A 2016/2017-es tanév őszén induló átalakult tanrendű, modernizált doktori képzésünk leendő hallgatóinak a következőt nyújtja. A minden nyár elején a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának bizottsága előtt tartott felvételi során államilag finanszírozott és önköltséges képzésekre is be lehet kerülni. A felvételi bizottság a jelöltek általános irodalomtudományi, szakmai tájékozottságát vizsgálja, valamint kutatási terveikről kérdezi a jelölteket.

A Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéken működő Antik Irodalom Doktori Alprogramhoz hasonlóan, a Neolatin Irodalom Doktori Alprogram magabiztos latinnyelv-tudást vár a jelentkezőktől, illetve igen hasznos, ha a pályázó a tanszék BA vagy MA szintű képzései keretében jártasságot szerzett a reneszánsz és kora újkori szövegek latinságában, kéziratolvasásban és a kor irodalom- és művelődéstörténetében is. A felvételin előnyt jelent a korábbi kutatómunka (cikkek, konferencia-előadások, OTDK-részvétel és helyezés) és a felsőfokú nyelvvizsga.

Az új képzés szerkezete nagy vonalakban a következő. A teljes képzési idő az új szabályozás értelmében 2+2 éves periódusokra tagolódik. Az első két évben félévenként 3-3 kétórás doktori szemináriumon vesznek részt, melyek a filológiai képzettség elmélyítésén túl a doktori témájukhoz szükséges ismeretekre összpontosítanak egyénileg. Ezeken kívül a képzéssel párhuzamosan végzendő egyéni kutatómunkát is kreditáljuk. Az első két éves szakasz végén komplex vizsgát kell tenni, melyben a doktoranduszok részben a további kutatáshoz szükséges képességeikről és szaktudásukról tesznek bizonyságot, részben pedig a képzés második szakaszában folytatandó kutatási terveikről beszélnek. A sikeres vizsga a második képzési szakaszba való felvétel előfeltétele. Csak azon hallgatók folytathatják ösztöndíjasként doktori tanulmányaikat, akiktől az első szakaszban nyújtott teljesítményük, illetve záróvizsgájuk alapján joggal remélhető, hogy második szakasz végére kész, vagy jelentősen előrehaladott állapotú, legfeljebb egy további éven beleül befejezésre kerülő dolgozattal rendelkeznek majd.

A komplex vizsga a képzés általánosabb, diszciplináris részét lezárja. A doktorjelöltek a továbbiakban kutatásaikra, doktori dolgozatuk írására összpontosítanak, kreditjeik egy részét pedig a tanszéki oktatómunkában való részvétellel is megszerezhetik. A képzés támogatja a külföldi részképzést, a doktori téma külföldi szakértőivel való konzultációt valamint a publikációt és konferenciákon való részvételt is, adott esetben az utóbbiak finanszírozásában is szerepet vállal. A doktori iskolának hallgatók után nyújtott támogatását a képzésben részt vevők szakirodalmi ellátására és oktatására fordítja.