Klasszika-filológia MA

Klasszika-filológia mesterképzés

 

A 4 féléves klasszika-filológia mesterképzés célja az ókori görög, római, illetve neolatin irodalommal és kultúrtörténettel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, valamint a latin és ógörög nyelvtudás tökéletesítése.

A klasszika-filológia MA nem csupán nyelvszak: komplex irodalmi, művészeti, filozófiai, vallástörténeti és nyelvészeti tudással rendelkező szakembereket képez, akik képesek latin és ógörög irodalmi és forrásszövegek sokoldalú elemzésére, ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat és a tudományos kutatás módszertanát.


Választható szakirányok:

               1. Ógörög nyelv és irodalom

              2. Antik örökség (neolatin tanulmányok)


A szakon szerezhető latin és görög nyelvi, irodalmi és kultúrtörténeti ismeretek birtokában számos, ilyen irányú tudást igénylő munkahely nyitja meg kapuit, például az ókortörténeti, filozófiai, régi magyar irodalomtörténeti, magyar nyelvtörténeti és történeti kutatóhelyek, tanszékek, a nagyobb régi anyaggal bíró könyvtárak, levéltárak valamint a tudományos és szépirodalmi könyvkiadók. A diplomások elhelyezkedhetnek múzeumokban, tudományos újságíróként (különösen a tudományos ismeretterjesztés területén) és az idegenforgalom speciális ágaiban is. A szak elvégzése esetén mindkét szakirányban nyitva áll az út az Antik Irodalom és a Neolatin Irodalom Doktori Programokba.

Hallgatóinknak nem csupán a doktori képzés megkezdéséhez szinte nélkülözhetetlen Országos Tudományos Diákköri Konferenciára biztosítunk megfelelő, személyre szabott felkészítést, hanem egyéb tudományos fórumokon is lehetőséget kapnak eredményeik írásos és szóbeli prezentációjára.


Jelentkezés:

A klasszika-filológia mesterképzésre az ókori nyelvek és kultúrák BA alapszakkal, illetve latin minorképzéssel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, valamint olyanok, akik legalább 30 kreditnyi szaktárgyi kurzust végeztek el, és rendelkeznek a stúdiumokhoz szükséges latin, illetve ógörög szakirány választása esetén ógörög nyelvi képzettséggel.