Vígh Éva

Prof. Dr. Vígh Éva – Egyetemi tanár

 

SZTE BTK Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34. Tel.: (62) 544375

E-mail:

eva.vigh@libero.it

humanitas.szte@gmail.com

animalia.szte@gmail.com

 

 

TANULMÁNYOK – TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

1972: érettségi (angol tagozat) – JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium 

1977: olasz-pedagógia szakos diploma – JATE, BTK

1979: egyetemi doktorátus (summa cum laude) – JATE BTK (Művész-írók az olasz reneszánszban)

1997: PhD (summa cum laude) – JATE BTK (Udvar és udvari ember a XVI-XVII. századi Itáliában)

2007: Habilitáció (olasz irodalomtörténet) – SZTE BTK

2007: a Magyar Tudományos Akadémia doktora (summa cum laude) – (Retorika és etika az       olasz klasszicizmus értekezésirodalmában)

2008: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

1979-1980: óraadó – JATE BTK Olasz Tanszék

1980: egyetemi tanársegéd – JATE BTK Olasz Tanszék

1984: egyetemi adjunktus – JATE BTK Olasz Tanszék

1997: egyetemi docens – JATE BTK Olasz Tanszék

1999-2000: tanszékvezető – SZTE BTK Olasz Tanszék

2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

2007-2011: tudományos igazgató – Római Magyar Akadémia (Róma)

 

JELENLEGI SZAKMAI STÁTUSZ

2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

2017 –: ANIMALIA Kutatóközpont alapító vezetője

2017 –: MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője 

 

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Olasz irodalomtörténet (XIII-XVII. század)
 • Humanizmus – reneszánsz
 • Udvari értekezésirodalom – morálfilozófia
 • Barokk irodalom
 • Bevezetés az újlatin nyelvek irodalmába
 • A reneszánsz és a barokk kor eszme- és művelődéstörténete (állatszimbolika, fiziognómia)

 

KUTATÓMUNKA

 • Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet
 • Olasz reneszánsz udvari irodalom
 • Morálfilozófia a reneszánsz és barokk kor művelődésében
 • Fiziognómia és jellemábrázolás kapcsolata az irodalomban és a művészetekben
 • Állatszimbolika az ókor, középkor és újkor művelődéstörténetében

 

KUTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI FELADATOK

2004 –: Rinascimento in prospettiva europea (La Sapienza Università di Roma) – nemzetközi    PhD-program alapító tag

2008 –: Società Dantesca (Firenze) meghívott tag

2006 –: Letteratura Italiana Antica (Roma) szerkesztőbizottsági tag

2016 –: Agorà – Dellaportiana bizottsági tag

2017 –: MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

1999-2000: Mellon Fellowship (American Academy in Rome)

2000: Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az Oktatásban” pályadíj

2001-2004: Széchenyi István ösztöndíj

2004: Olasz Köztársaság lovagi címe

2005: Mestertanár

 

Válogatott publikációk

Könyvekből

 • «Il costume che appare nella faccia». Fisiognomica e letteratura italiana, Roma, Aracne, 2014, 524 p.
 • Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, (szerk.), Roma Aracne, 2011, 392 p.
 • Természeted az arcodon I. Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 336 p.
 • Természeted az arcodon II. (szerk.) A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig. Szöveggyűjtemény, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 439 p.
 • Virtutes elocutionis-virtutes morales. Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezés-irodalmában, Szeged, JATEPress Kiadó, 2005, 272 p.
 • Az udvari élet művészete Itáliában, Budapest, Balassi Kiadó, 2004, 421 p.
 • Barocco etico-retorico nella letteratura italiana, Szeged, JATEPress Kiadó, 2001, 261 p.

 

Tanulmányokból

 • Simbologia animale in Giulio Cesare Capaccio, iconologista-favolista, in «Rinascimento meridionale», VII (2016), pp. 93-114.
 • Giovan Battista Della Porta zoomorfikus fiziognómiája, in «Magyar Filozófiai Szemle», 2016/3, 9-24.
 • Moralità e segni fisiognomici nel Della Fisonomia dell’huomo di Giovan Battista Della Porta in M. Santoro (szerk.) La „mirabile natura”: Magia e scienza in Giovan Battista della Porta (1615-2015), Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2016, pp. 111-123.
 • «La doppia fiera». La lettura del grifone tra Medioevo ed età moderna, in C. Cattermole-C. de Aldama-C. Giordano (szerk.) Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, Madrid, Ediciones La Discreta, 2014, pp. 341-358.
 • Il bestiario moralizzato di Dante e la fisiognomica, in G. Crimi-L. Marcozzi (szerk.) Dante e il mondo animale, Roma, Carocci Editore, 2013. pp. 150-168.
 • Visione fisiognomica ne L’Arte de’ cenni di Giovanni Bonifacio, in «Lettere italiane», 2013/4, pp. 563-579.
 • Baldassare Castiglione és az Udvari ember, in Baldassare Castiglione: Az udvari ember (ford., jegyzetek, utószó Vígh É.), Budapest, Mundus, 2008, 344 p. (pp. 317-344).

 

 

Share This: