Zsótér Szabolcs Tranquillus Andronicus Dialogus Sylla szövegkiadása

Megszületett tanszékünk latin-angol tanárszakos, végzős hallgatója, Zsótér Szabolcs Tranquillus Andronicus Dialogus Sylla című munkájának szövegkiadása, mely a dalmáciai származású humanista 1527-es dialógusának kétnyelvű (magyar és angol) előszóval és jegyzetekkel ellátott átiratát tartalmazza.

Tranquillus Andronicuszal (1490-1571) – aki manapság főként törökellenes beszédeiről és a Ludovico Grittiről írt életrajzáról ismert – Szabolcs az alapképzés (BA) második évében kezdett el foglalkozni akkor még általánosabb jelleggel, az idei Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) viszont már egy olyan dolgozattal készült, amelyben kifejezetten a szerző most modern kiadásban is megjelent dialógusával foglalkozott.

Szabolcs a későbbiekben szeretné publikálni a dialógus fordítását is; úgy tartja, Tranquillus műve nemcsak érdekes, és szórakoztató, de joggal tarthat igényt a szélesebb közönség figyelemére is. 

A tanszék ezúton is sok szeretettel gratulál Szabolcsnak és a Szabolcs munkáját illetve a kötet létrejöttét támogató Kasza Péternek!

Share This: