Kutatócsoportunk a Magyar Ókortudományi Konferencián

A Magyar Ókortudományi Konferencián Kutatócsoportunk is képviselteti magát.

Helyszín: Szeged, Bölcsészettudományi Kar, Egyetem u. 2. III. emelet, IV-es tanterem. 

A szekció programja (május 25.): 
Elnök: Vígh Éva
Helyszín: IV. terem
9:15-9:35 Lázár István: „Obsequium amicos, veritas odium parit.” – Petrarca és Cicero „barátsága”
9:35-9:55 Máté Ágnes: Aeneas barátai a régi magyar irodalomban: Vergilius nem-ismeret és/vagy tabusítás?
9:55-10:15 Molnár Annamária: „ut clare mulieres ampliores sint numero” – Boccaccio Minerva-interpretációi
10:15-10:35 Szörényi László: Arany János, Buchananus zsoltárparafrázisainak olvasója
10:35-10:55 vita

Elnök: Simon Lajos Zoltán
Helyszín: IV. terem
11:40-12:00 Bobay Orsolya: Az archaikus római irodalom szerepe Ioachimus Vadianus poétikaelméletében
12:00-12:20 Gellérfi Gergő: „Nem bírom már elviselni e görög várost!” – Egy xenofób beszélő Iuvenalis szatíráiban
12:20-12:40 Hajdú Attila: Kallistratos Narkissos-szoborleírása
12:40-13:00 Bolonyai Gábor: Szótárak vándorlása – újabb adalékok a görög-latin szótárak 15. századi történetéhez
13:00-13:20 vita

Elnök: Lázár István Dávid
Helyszín: IV. terem
15:00-15:20 Petneházi Gábor: Megölni az evangéliumot (Evangelia immolare) – egy paroemium a 16. századból
15:20-15:40 Simon Lajos Zoltán: „sed nunc navita…” Neolatin tengerészeklogák
15:40-16:00 Vígh Éva: A főnix újjászületése Petrarca Daloskönyvében
16:00-16:20 vita

Elnök: Pataki Elvira
Helyszín: IV. terem
17:00-17:20 Nagyillés János: „Iam feror Icariis ignota per aethera pennis” – Anna Maria van Schurman latin nyelvű költészete
17:20-17:40 Róth Márton: Újraírt Politika – Arisztotelész-reminiszcenciák
Francesco Patrizi da Cherso La città felice c. utópiájában
17:40-18:00 A Források és Recepció MTA Támogatott Kutatócsoport első kötetének bemutatója – a kötetet bemutatja a kutatócsoport vezetője, Prof. Dr. Vígh Éva

 
 

Share This: