Nagyillés János: A Vesta-szüzek tündöklése és bukása

A Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék, az Eötvös Loránd Kollégium Quadrivium Mûhelye valamint az Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozata szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt Nagyillés János ( SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék) A Vesta-szüzek tündöklése és bukása címû elõadására 2019. szeptember 24-én este 6 órától és 7 órától. Az elõadás 45 perces, helyszíne az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Auditorium Maximuma. Az elõadás nyitott a nagyközönség számára: minden kedves érdeklõdõt várunk.

Az eseményrõl képet posztolók között a szemeszter végén könyvjutalmakat sorsolunk ki. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a kép láthatóságát állítsák nyilvánosra, és lássák el a következõ taggel: #szteklasszika. Minden tagelés külön nyerési esélyt jelent.

Az esemény borítóképe: az első Vesta-szűz az Il primo Re c. filmből
Rövid leírás:

A Vesta-papnőkről általában az is hallott már, aki csak iskolai tanulmányai során került kapcsolatba a római kultúrával. E különleges papnői testület tevékenysége rendkívül fontos volt a római államvallásban: az egész állam jólétének garanciája. A státusz különleges jogokkal és kiváltságokkal, de embert próbáló elvárásokkal is járt. Mikor keletkezett, hogyan működött és meddig állt fönn a Vesta-papnők kollégiuma? Milyenek voltak a mindennapjaik? Hogyan reflektál minderre a latin és görög nyelvű római irodalom? Az előadás ezeket a kérdéseket igyekszik megválaszolni.

Share This: