Felhívás – V. Neolatin Konferencia

Négy sikeresen megrendezett és nagy szakmai érdeklődéssel övezett konferencia, három már megjelent és egy megjelenés előtt álló konferenciakötet után joggal mondhatjuk, hogy a neolatin konferenciáknak immár hagyománya van Magyarországon. A neolatin irodalom hazai művelőinek idén ismét Szeged, az SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke ad majd otthont, társrendezőként pedig segítségünkre lesz az ELKH BTK Irodalomtudományi Intézete, valamint az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport is.

A konferencia helyszíne: Szeged

A konferencia időpontja: 2021. december 1–3.

Az előző évek tematikájától eltérve ez alkalommal nem kizárólag egy szűkebb korszak, eszmetörténeti fogalom, vagy irodalmi műfaj megvitatására invitáljuk előadóinkat. Az idei konferencián a latin nyelv kora-újkori magyarországi helyzetét szándékozunk körüljárni, kitérve a latin nyelv oktatásának hazai történetére, a latin nyelv műveltségben, társadalomban, irodalomban betöltött szerepére, összevetve az anyanyelvi irodalommal, de akár az ország területén született egyéb nyelvű szövegekkel. Örömmel fogadunk olyan előadásokat, amelyek a (neo)latin nyelvészeti vagy stiláris sajátosságaira reflektálnak. A javasolt témák között számítunk esettanulmányokra a neolatin filológia történetének köréből is, amelyek a korszak filológusi tevékenységére, egyes kiadások részleteire világítanak rá. A latin nyelv egyik legfontosabb funkciójaként lehet meghatározni az egyes régiók közötti átjárhatóság biztosítását is. Ennek jegyében egyfajta altémaként kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a 15–18. századi erdélyi, Erdélyhez kötődő, Erdély szerepére, sajátosságaira, történelmére reflektáló neolatin szövegeknek. Különös aktualitást ad a témának, hogy 2021-ben lesz annak 450. évfordulója, hogy Báthori Istvánt erdélyi fejedelemmé választották. Erdély történetének az ő uralmával induló, több évtizedes időszaka igen ellentmondásos, de kulturálisan kétségkívül meghatározó korszakot jelent. A résztéma keretében örömmel fogadunk elsősorban erdélyi szerzőkhöz kötődő vagy Erdélyben készült művekkel kapcsolatos, új szempontokat, eredményeket felmutató előadásokat. De szívesen fogadunk Erdélyen kívüli szerzőktől származó, a terület történelmére, kulturális-nyelvi-vallási sokszínűségére, politikai szerepére, sajátos különállására reflektáló művekkel, szövegekkel kapcsolatos előadásokat is.

Az alapvető témák mellett továbbra is örömmel fogadjuk az 1420–1620 közötti időszak kevéssé ismert latin nyelvű életműveinek elemzését, és a határterületekről (történelem, néprajz, eszmetörténet, filozófia, népnyelvű irodalmak stb.) érkező előadásokat, sőt bátorítjuk ezek művelőit, hogy amennyiben témába vágó anyaguk van, tiszteljék meg jelenlétükkel konferenciánkat. A jelentkezés legfontosabb kritériuma azonban, hogy a vizsgált szerző, szöveg, téma, forráscsoport kapcsolatban legyen a latin nyelvvel.

Az előadások hossza maximum 20 perc.

Jelentkezni egy rövid, lényegre törő (1000–1500 n terjedelmű) szinopszis elküldésével lehet. A szinopszisokat a neolatinkonferencia2021@gmail.com e-mail címre küldjék. A szervezőbizottság fenntartja a jogot, hogy a beérkezett szinopszisok alapján válogasson az előadás-tervezetek közül.

Jelentkezési határidő: 2021. július 15.

Részvételi díj: A konferencián való részvételért nem kell fizetni, az utazást és a szállást viszont minden résztvevő önállóan intézi. Szálláslistát következő körlevelünkben küldünk, diákok számára pedig korlátozott számban igyekszünk kollégiumi elszállásolásról gondoskodni.

Jelentkezésüket várva szívélyes üdvözlettel a szervező intézmények nevében:

Kasza Péter, Békés Enikő, Kiss Farkas Gábor, Lázár István

Share This: