III. Neolatin Konferencia

A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma – Konferencia-felhívás

 

A konferencia helyszíne: Debrecen

A konferencia időpontja: 2017. december 7–9.

Előadásokat az idei konferenciára a következő tárgykörben várunk: a reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma.

Elsősorban olyan előadásokat várunk, melyek új, eddig nem publikált eredményeket, kutatásokat tárnak a hallgatóság elé. Bár reformációs emlékév van, szándékosan nem szűkítjük a konferencia témáját kizárólag a protestáns felekezetekkel kapcsolatos vagy általuk produkált irodalom vizsgálatára. Úgy gondoljuk, a reformáció, illetve válaszreakcióként a 16. század közepétől Magyarországon is egyre jelentősebb szerephez jutó katolikus megújulás olyan párhuzamos jelenségek, melyek igazán jól csak együtt értelmezhetők. Örömmel fogadunk tehát olyan témajavaslatokat, melyek akár protestáns, akár katolikus szellemű, latin nyelven írott művek vizsgálatára vállalkoznak.  Műfaji kritérium nincs,  vagyis a szűkebb értelemben vett irodalmi szövegek és költemények mellett, a vitairatok, teológiai traktátusok, imakönyvek és -szövegek, katekézisek, prédikációk, művelődési törekvéseket bemutató szövegek retorikai, eszmetörténeti, kultúrtörténeti vizsgálatának szintén helyük van a konferencia programjában.

Előnyben részesítjük a magyarországi szerzőkkel, művekkel foglalkozó előadásokat, de indokolt esetben külföldi szerzőket és műveket tárgyaló előadásoknak is teret biztosítunk. Nagy érdeklődéssel várjuk a hazai és külföldi gyűjteményekben fellelhető kéziratos források ismertetését, elemzését, kontextusba helyezését vállaló előadásokat, továbbá olyan előadásokat, amelyek a magyarországi és európai protestantizmus kapcsolatrendszerének pontosabb megismerését elősegítő, eddig nem publikált munkákra alapoznak. Tanulságosnak tartanánk, ha hallhatnánk a konferencián arról, hogyan jelennek meg, milyen változásokon esnek át az antik műfajok a reformáció irodalmában. Örömmel fogadjuk az 1420-1620 közötti időszak kevéssé ismert latin  nyelvű életműveinek elemzését, és a határterületekről (történelem, néprajz, vallástörténet, filozófia, népnyelvű irodalmak, stb.) érkező előadásokat, sőt bátorítjuk ezek művelőit, hogy amennyiben témába vágó anyaguk van, tiszteljék meg jelenlétükkel konferenciánkat. A jelentkezés legfontosabb kritériuma azonban, hogy a vizsgált szerző, szöveg, téma, forráscsoport kapcsolatban legyen a latin nyelvvel.

Az előadások hossza maximum 20 perc.

Jelentkezni egy rövid, lényegre törő (1000-1500 n terjedelmű) szinopszis elküldésével lehet. A szinopszisokat a neolatinkonferencia2017@gmail.com e-mail címre küldjék. A szervezőbizottság fenntartja a jogot, hogy a beérkezett rezümék alapján válogasson az előadástervezetek közül.

Jelentkezési határidő: 2017. június 11.

Részvételi díj: Terveink szerint a konferencián való részvételért nem kell majd fizetni, az utazást és a szállást viszont minden résztvevő önállóan intézi. Szálláslistát következő körlevelünkben küldünk, diákok számára pedig korlátozott számban igyekszünk kollégiumi elszállásolásról gondoskodni.

Jelentkezésüket várva szívélyes üdvözlettel a szervező intézmények nevében:

Szabadi István

Lázár István

Kiss Farkas Gábor

MTA DAB
Vallástudományi Mb. Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára
SZTE BTK
Klasszika-Filológiai
és Neolatin Tanszék
MTA-ELTE
Humanizmus Kelet-
Közép-Európában 
Lendület Kutatócsoport

.
Békés Enikő

.
Kasza Péter

MTA BTK
Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport
SZTE BTK
Klasszika-Filológiai
és Neolatin Tanszék

Share This: