Máté Ágnes, Tudományos munkatárs

Dr. Máté Ágnes /PhD/ – Tudományos Munkatárs

E-mail: mate.agnes.klara@gmail.com

Szakterület:

Magyar-olasz kulturális kapcsolatok, neolatin novellisztika, textológia, fordításirodalom, szerelem és házasság a 16-18. századi magyarországi nászénekek tükrében

Oktatott tárgyak: –

Tervek:

  • Monográfia készítése a 15-17. századi magyarországi előkelők házasságaira írt nászénekekről
  • Részvétel az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció kutatócsoport munkájában
  • Részvétel a Progetto SID Rex Hungariae padovai-magyar együttműködésben
  • Monográfia előkészítése a 15-16. századi itáliai neolatin novellisztika témakörében

Szakmai életrajz

Kutatói tevékenység

Share This: