Kasza Péter

Dr. habil. Kasza Péter –  egyetemi docens, tanszékvezető

 

 

 

E-mail: petrusfalx@gmail.com

Fogadóóra: hétfő 11.30–12.30, tanári szoba

Tel.: (+36) 62-544-437 (oktatói szoba)

Szakterület: 16-17. századi humanista történetírás; Brodarics István élete és működése; Magyarország a kettős királyság korában 1526-1540; Wolfgang Lazius és Buda elestének emlékezete

Oktatott tárgyak:
rendszeres tanrendi előadások a következő tárgyakban: ókori történelem, bevezetés az ókortudományba (BA klassz.-filol.); bevezetés a neolatin filológiába​;
szemináriumok: paleográfia; szövegolvasás (Erasmus, Caesar, Plautus-Terentius, Sallustius, humanista történetírók, neolatin speciális kollégiumok)

Tervek:
Buda 1541-es elestével kapcsolatos forrásgyűjtemény kiadása 2019-re;
Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum című, kéziratban maradt művének kritikai kiadása 2020-ra


Szakmai életrajz

Publikációk