Lázár István

Dr. Lázár István – PhD docens, (PhD habil.)

 

 

E-mail:
lazarid@vnet.hu, povi1@freemail.hu

Tel.: (+36) 62-544-437 (oktatói szoba)

Fogadóóra: hétfő 9:00-10:00, tanári szoba

Szakterület: neolatin irodalom (elsősorban: Petrarca), magyar humanizmus (Bonfini), a Jezsuita Rend erdélyi tevékenysége a XVI. sz. utolsó évtizedeiben

Oktatott tárgyak: császárkori történetírás (Tacitus), neolatin szövegolvasások, antik filozófia, stilisztika, filozófiai szövegek olvasása

Tervek: 
A XVI. sz. végi erdélyi hitviták forrásainak, feltárása, közlése
Petrarca-tanulmányok c. kötet sajtó alá rendezése, kiadása


Szakmai életrajz

Publikációk