Mayer Péter

Dr. Mayer Péter – PhD  docens, (PhD habil.)

 

 

E-mail: mayerp@t-online.hu

Fogadóóra: hétfő 13:00–14:00 (lehetőség szerint előzetes bejelentkezéssel), tanári szoba

Szakterület: korai görög költészet

Oktatott tárgyak: görög szövegolvasási szemináriumok (Homéros, görög líra, Aristophanés, Aischylos, Euripidés, Menandros stb.), latin szövegolvasási szemináriumok (Terentius, Catullus, Vergilius: Georgica, Horatius, Seneca tragédiái);
rendszeres tanrendi előadások a következő tárgyakban: ókortudomány (módszertan, tudománytörténet, segédtudományok), hétköznapok kultúrája az antikvitásban, görög irodalomtörténet, görög és római történelem, görög képzőművészet


Szakmai életrajz

Publikációk