Gellérfi Gergő

Dr. Gellérfi Gergő – egyetemi adjunktus

E-mail: gellerfigergo@gmail.com

Tel.: (+36)30/799-2219

Cím: SZTE BTK Klasszika-filológiai és Neolatin Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 

Kutatómunka, szakterület:

Római verses szatíra

Iuvenalis költészete

Diszkrimináció az ókorban

Oktatott tárgyak:

Latin nyelv kezdőknek (ókori nyelvek és kultúrák, történelem, illetve könyvtörténet szakos hallgatóknak)

Ógörög nyelv Ókori nyelvek és kultúrák szakos, ill. Latin minor szakos hallgatóknak

Latin szövegolvasások: Cicero-beszédek, Somnium Scipionis, Iuvenalis, Petronius, Seneca: Apocolocyntosis, Humanista kommentárirodalom, Válogatás az ezüstkori irodalomból

Görög szövegolvasások: Euripidés: Médeia, Sophoklés: Oidipus, Platón: Apológia, Homéros, Xenophón: Anabasis, Aristophanés: Békák

Az indoeurópai nyelvtudomány alapjai (előadás)

Latin nyelvtörténet (előadás)

Ógörög leíró nyelvtan

Ógörög stilisztika

Műfordítás a gyakorlatban

Az ismeretterjesztő cikkírás alapjai

Bevezetés a filológiai műhelymunkába

Szakszövegolvasás

Latin fordítási gyakorlat

Antikvitás előadás magyar szakosoknak


Szakmai életrajz

Publikációk