Gellérfi Gergő – Publikációk

Dr. Gellérfi Gergő – Óraadó

 

Publikációk:

Idegen nyelvű önálló tanulmány
2016: Res vera agitur – On the structure and the targets of Juvenal’s Satire 4. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 56 (2016) Megjelenés alatt.

2015: On the Sources of Juvenal’s Satire 3. In: Sapiens ubique civis. Budapest 2015. 107–119.

2013: Scholarly Polemic: Bartolomeo Fonzio’s Forgotten Commentary on Juvenal. In: Transformations of the Classics via Early Modern Commentaries. Brill Intersections 29. Leiden 2013. 111–123.

2013: The Institutes of Oratory as Inspiration and Source for Juvenal. Graeco-Latina Brunensia 18 (2013) 85-93.

2012: Quintilian’s Influence on Juvenal’s Satire 1. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 52 (2012) 165-171.

2012: Troy, Italy, and the Underworld. Graeco-Latina Brunensia 17 (2012) 51-61.

2012: The Use of Statues to Represent Moral Decay in Juvenal’s Satires. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen 48 (2012) 117-124.

 

Magyar nyelvű önálló tanulmányok
2016: Res vera agitur – Iuvenalis 4. szatírájának szerkezetéről és célpontjáról. Antik Tanulmányok 60 (2016) 59–70.

2015: Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai. Antik Tanulmányok 59 (2015) 37–67.

2014: Sulcum deducit harena – Iuvenalis 1. szatírája zárlatának értelmezéséről. Corollarium 2 (2014) 36–42.

2013: Iuvenalis és Propertius: A kontrasztteremtés egy eszköze a Szatírákban. Corollarium 1 (2013) 60–68.

2013: Quintiliani verba Iuvenalis accipiat? In: Szöveg és hagyomány. Piliscsaba 2013. 83-94.

2013: A Pharsalia Trója-jelenetének forrásairól és értelmezéséről. Antik Tanulmányok 57 (2013) 125-135.

2012: A pridianum-típusú dokumentumok mikro- és makrostruktúrájáról. Aetas 27/4 (2012) 22-30.

2012: A morális válság ábrázolása szobrok szerepeltetésével Iuvenalis szatíráiban. In: Irodalom és képzőművészet a római császárkorban. Agatha XXVI. Debrecen 2012. 75-84.

2011: Adnotationes ad Pharsaliam. In: Corollarium. Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum XIII. Szeged 2011. 55-59.

2010: Iuvenalis kilencedik korszaka. Antik Tanulmányok 54 (2010) 271-282.

 

Szövegkiadás bevezető tanulmánnyal
2014: Bartolomeo della Fonte: Annotationes in Iuvenalem. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 54 (2014) 319–351.

 

Társszerzős magyar nyelvű tanulmány
2011: Z. Karvalics-Csatlós-Gellérfi-Minkó: Infografika és oktatáskutatás. Oktatás-Informatika 3 (2011) 2–15.

 

Előadás nemzetközi konferencián
2016: Obscaenius concurrunt litterae – Some Remarks on Profanities and Taboo Words in Latin. Előadás a brnói „Laetae Segetes V” c. nemzetközi konferencián.

2016: Res vera agitur – Juvenal’s Big Fish. Előadás a szegedi „Sapiens ubique civis IV” c. nemzetközi konferencián.

2013: Who is Umbricius? – On the Sources of Juvenal’s Satire 3. Előadás a szegedi „Sapiens ubique civis” c. nemzetközi konferencián.

2012: Bona, campus, vela – Juvenal and Quintilian. Előadás a brnói „Laetae Segetes III” c. nemzetközi konferencián.

2012: Bartolomeo Fonzio’s Annotationes in Iuvenalem. Előadás a Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) 15. konferenciáján, Münsterben.

2011: Information management through elementary data clusters: New observations on pridianum-type Roman statistical documents. Előadás a kósi „IC-ININFO 2011” c. nemzetközi konferencián.

2010: Caesar in Troy. Előadás a brnói Masaryk University „Literary Crossroads” c. nemzetközi konferenciáján.

 

Magyar nyelvű előadások
2017: Amit a papirusztekercs elbír – tabuk és obszcén kifejezések a latin nyelvben. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának ülésén.

2016: Egy epikus rombuszhal – Iuvenalis 4. szatírájának célpontja(i). Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának ülésén.

2015: Az igazat, csakis az igazat, a színtiszta igazat? – A valóságábrázolás

problémája Iuvenalis szatíráiban. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának ülésén.

2014: Epikus szatírák. Előadás a XI. Magyar Ókortudományi Konferencián.

2014: „Elhagyom a várost” – Ki beszél Iuvenalis 3. szatírájában? Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának ülésén.

2013: Elégikus hatások a iuvenalisi életműben. Előadás a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VIII. Országos Konferenciáján.

2012: Della Fonte Iuvenalishoz írott megjegyzései. Előadás a Hungaria Latina Magyarországi Neolatin Egyesület 2012. évi konferenciáján.

2012: Lehetséges quintilianusi hatások Iuvenalis első szatírájában. Előadás a X. Magyar Ókortudományi Konferencián.

2012: Egy adatszerkezet-vizsgálat tanulságai – A pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrájáról. Előadás a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VII. Országos Konferenciáján. Nyomtatásban megjelent: Enargeia, Gellérfi G., Hajdú A. (szerk.) Szeged 2012. 100–107.

2011: A szobor mint a morális válság ábrázolásának eszköze Iuvenalis szatíráiban. Előadás a Debreceni Egyetem Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszéke és a Magyar Ókortudományi Társaság debreceni tagozata által megrendezett „Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban” c. konferencián.

2010: Caesar, Pandaros és az ismeretlen katona (Lucanus, 4, 174-176). Előadás a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae V. Országos Konferenciáján, Budapesten. Nyomtatásban megjelent: Memorabilia, Locsmándi D. (szerk.) Budapest 2010. 46-51.

2010: Megjegyzések Lucanus 4. könyvének 174-176. soraihoz. Előadás az SZTE Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Kultúratudományi Intézetének Első Diákkonferenciáján.

2009: Nona aetas – Iuvenalis kilencedik korszaka (13, 28-30). Előadás a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Klasszika-Filológia szekciójában, Szegeden.

2009: Lucilius költészetének értékelése a római irodalomban. Előadás a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. Országos Konferenciáján, Piliscsabán. Nyomtatásban megjelent: Aristeia, Adorjáni Zs., Jutai P. (szerk.) Budapest 2009. 153-157.

2009-2010: Előadások a CHSEC Officina Försteriana keretében Vallás és mitológia Iuvenalis szatíráiban (2009. február), Caesar Trójában (2009. november) és Adat és adatbázis a római császárkorban (2010. október) címmel Szegeden.

 

Recenzió
2016: Recenzió: Calamus. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján elhangzott előadások (Budapest, 2014. május 9.). Szerkesztette: Szikora Patrícia. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. Megjelent: Antik Tanulmányok 60 (2016) 124–126.

2013: Recenzió: Idősebb Plinius a mágiáról (részletek a 28. és 30. könyvből). Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Takács Anikó. Documenta Historica 86. JATEPress, Szeged 2011. 43 o. Megjelent: Antik Tanulmányok 57 (2013) 154–159.

 

Műfordítás
2015: Arisztotelész A rekeszizomról (De partibus animalium 3.10) fordítása. Megjelent: Et al. — Kritikai Elmélet Online: Antik nevetés (2015)
http://etal.hu/kotetek/antik-nevetes-2015/arisztotelesz-a-rekeszizomrol

2014: Otrokocsi Fóris Ferenc és Bátorkeszi István kérvénye a hollandiai francia egyházak zsinatához, Bátorkeszi István és Jablonczai János átvételi elismervénye a prédikátorok számára gyűjtött összegről és Köpeczi Balázs levele Louis Tronchinnek c. 1677-1678 közti szövegek fordítása. Megjelent: Bujtás László Zsigmond: A megszabadított gályarab

prédikátorok küldöttsége Hollandiában. In: Bozzay Réka (szerk.): Történetek a mélyföldről: Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Debrecen 2014. 10–68. A fordítás az 55–68. oldalon található.

2011: Erasmus Az ifjú és a szajha és Az asszonyok tanácsa című dialógusainak fordítása. Megjelent: Rotterdami Erasmus: A nőkről és a házasságról. Szeged 2011. 83-89. és 136-144.

2011: Instrukció egyetemi tanulmányokhoz, Szentenciagyűjtemény és Feljegyzés pénzekről és átváltási árfolyamokról, valamint a magyar diákok számára rendelkezésre álló hollandiai ösztöndíjakról c. 17-18. századi szövegek fordítása. Megjelent: Bujtás László Zsigmond: Instrukció Hollandiába induló peregrinus számára (1689 és 1702 között) Lymbus 9 (2011) 208-243. A fordítás a 225-237. oldalon található. A magyar fordítás alapján készült holland fordítás megjelent: László Zsigmond Bujtás: Voorgeschreven norm en persoonlijke keuze. – Het beeld van Nederland, vastgelegd door Hongaren in een lijst van bezienswaardigheden, ontstaan tijdens de overgang van de 17e naar de 18e eeuw. Acta Neerlandica 9 (2012)

 

Egyéb tudományos tevékenység
2011: Részvétel a DEAK Zrt. Innovatív Társadalomtudományi Divíziójának infografikai tárgyú kutatási programjában, elkészült tanulmány címe: Infografika, információépítészet, információmegjelenítés: A vizualizálás forradalma és ennek alkalmazása stratégiai környezetben.

2010: Kutatási beszámoló az Az infografika legújabb irodalma címmel.

2009-től: Az Inscriptiones Alborum Amicorum c. kutatási projekt (http://iaa.bibl.u-szeged.hu) főmunkatársa.

 

Egyéb fordítás

2007: Bill Apro: Hackerek. Szeged 2007. 265 p. Fordítás angol nyelvről.

 

Szerkesztési tevékenység
2015: Sapiens ubique civis: Proceedings of International Conference on Classical Studies. Budapest 2015. Szerkesztő.

2013-: Corollarium (folyóirat). Szerkesztő.

2013: Eötvözet II. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös nominati II. Szeged 2013. Szerkesztő.

2012: Enargeia. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VII. Országos Konferenciáján elhangzott előadások. Szeged 2012. Szerkesztő.

2011: Eötvözet. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös nominati I. Szeged 2011. Szerkesztő.

2011: Corollarium. Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum XIII. Szeged 2011. Technikai segédszerkesztő.

2010: Fikció és propaganda az ókorban. Acta Universitatis Szegediensis Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum XII. Szeged 2010. Technikai segédszerkesztő.

 

Független hivatkozások
1. Nemes Szilvia: Adok-kapok, avagy sajátos adásvétel Petronius Satyriconjában. Antik Tanulmányok 59 (2015) 195–211, 19. jegyz. = Gellérfi Gergő: Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai. AntTan 59 (2015) 38sqq. (megjegyzés: a hivatkozás tévesen 69. évfolyamot tüntet fel)

2.Nemes Szilvia: Adok-kapok, avagy sajátos adásvétel Petronius Satyriconjában. Antik Tanulmányok 59 (2015) 195–211, 80. jegyz. = Gellérfi Gergő: Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai. AntTan 59 (2015) 60sqq.