Ógörög specializáció

Ógörög specializáció

 


A 4 féléves, 50 kredites képzésben résztvevő hallgatók elmélyíthetik ógörög nyelvtudásukat,  eredetiben olvashatnak részleteket az ógörög nyelvű irodalom nagy alakjai, Homéros, Hésiodos, Sophoklés, Euripidés, Hérodotos, Thuküdidés, Platón és más klasszikus görög szerzők műveiből, megismerkedhetnek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, történelmi és kulturális hátterével, ezáltal olyan tudásra tesznek szert, melynek révén képesek az ógörög nyelvű szövegek nyelvi megértésére, fordítására és értelmezésére. 

A képzést mindenkinek ajánljuk, aki érdeklődik az ógörög nyelv és az ókori Hellász kultúrája iránt, de legfőként az Ókori nyelvek és kultúrák alapszak Klasszika-Filológia szakirányát látogató hallgatóknak.


Jelentkezés:

Jelentkezni általában a tavaszi félév elején, a karon hirdetett szakosodási időszakban lehet. A képzés feltétele az ógörög nyelvismeret, tehát felvehetik egyrészt az Ókori nyelvek és kultúrák Klasszika-Filológia szakirányának hallgatói, és azok, akik szabadon választható kreditjeik terhére felvették az általunk hirdetett, mindig csak szeptemberben induló, heti 4 órás ógörög nyelvi kurzust. Ezt célszerű már a legelső félévben, még az Ógörög szakterületi specializációra való jelentkezés előtt felvenni, mert csak ebben az esetben lehet a második évtől induló specializációt látogatni, és a BA-képzést időben, azaz 6 félév alatt elvégezni. A rangsorolást túljelentkezés esetén az előképzettséget jelentő ógörög órákon szerzett érdemjegyek illetve az esetleges nyelvvizsgák alapján állítjuk fel (középfokú ógörög nyelvvizsga: 20 pont, más nyelvekből tett középfokú nyelvvizsga: 7 pont, más nyelvekből tett felsőfokú nyelvvizsga: 10 pont – ha a jelentkezőnek azonos nyelvből van közép és felsőfokú nyelvvizsgája, csupán a felsőfokért kaphat pluszpontot). A felvételi során előnyt élveznek az Ókori nyelvek és kultúrák Klasszika-Filológia szakirányának hallgatói.