Petneházi Gábor

Dr. Petneházi Gábor /Ph.D./ 

Tudományos munkatárs

E-mail:
Fogadóóra: 
Szakterület:

neolatin irodalom (Erasmus és a keresztény humanizmus), humanista történetírás Európában és Magyarországon a 16. században; Forgách Ferenc (1535-1577) történetíró és műve; Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár és művei

Oktatott tárgyak: 
Tervek:
  • Erasmus magyarul meg nem jelent műveinek válogatott fordítása, jegyzetelt kiadása 
  • Részvétel a Buda Oppugnata-projekt munkálataiban: Paolo Giovio kortörténetéből fordítás
  • Forgách Ferenc Commentarii c. műve kritikai kiadásának előkészítése; monográfia készítése a témában

Szakmai életrajz

Share This: